Hårdare riktlinjer för arbetspsykologiska tester

Nya krav och hårdare riktlinjer för arbetspsykologiska test gör att en rekryteringsprocess både blir säkrare och bättre. Det finns många tester att tillgå men med ett nytt certifikat så blir dessa lättare att tolka och värdera.

Förra året tog det internationella kvalitetssäkringsföretaget Det Norske Veritas, DNV-GL, över certifieringen av arbetspsykologiska test i Sverige. Det finns en uppsjö av olika personlighetstester på marknaden och nu kan köpare snabbt se vilka som håller måttet. Nya hårdare riktlinjer gör också certifikatet säkrare och enklare att tolka. Sedan de första riktlinjerna för arbetspsykologiska test infördes för 15 år sedan har kvalitén på test ökat betydligt, men den nya uppdateringen kommer att ge hela branschen ett stort lyft, enligt Anders Sjöberg, docent i arbets- och organisationspsykologi på Stockholms universitet.

Bra med höjd nivå

– Skrämmande många uppdragsgivare och leverantörer vet idag inte hur normerna räknats fram, vilket kan få vida konsekvenser vid beslutsfattande. På marknaden finns det företag som idag räknar fram egna normer som inte hänger ihop med resultatet som genereras av testsystemen, säger han. Testleverantören Assessio, som har tre egenutvecklade certifierade test och är en av de största aktörerna på marknaden, välkomnar DNV-GL’s övertagande av testgranskningsverksamheten.

Uppfylla krav

– Det är precis som läkemedelsprövning. Innan man säljer ett läkemedel ska det uppfylla vissa vetenskapliga krav. Nu krävs att leverantörer av psykologiska test ska visa att deras test verkligen fungerar för det syfte som påstås i marknadsföringen. Om man till exempel säger att en viss skala har ett samband med arbetsprestation ska det dokumenteras i manualen, säger Anders Sjöberg.