• Stora byggprojekt och byggkranar signalerar tillväxt. Foto: Tommy Pettersson
  • Paul Lindvall och Ann-Chathrine Hjerdt firar att man uppnått 150 000 invånare i Linköping. Foto: Alexsandra Persson
  • Fredrik Bergqvist, oppositionsråd i Norrköping ser ingen framtid för en sammanlagen storstad i Östergöland. Foto: Tommy Pettersson
  • Stora byggprojekt med höga hus och kommersiell glans är markörer för en storstad. Foto: Tommy Pettersson

Har storleken någon betydelse?

Europa börjar så sakteliga att återhämta sig efter den senaste ekonomiska nedgången. Sverige har trots sitt extrema exportberoende klarat sig förhållandevis bra. Också de flesta av Sveriges kommuner har fortsatt stabil ekonomi.

Det finns dock en del mindre kommuner med ett vikande skatteunderlag som har stora problem med att sköta uppdraget:”Välfärdens Affärer”.

Tvillingstäder?

Primärkommunerna har kanske det viktigaste uppdraget, åtminstone det som är mest synligt för medborgarna. Om skolan, barnomsorgen eller äldreomsorgen inte fungerar rasslar en kedja av kritik igång. Medborgarna är också väljare och därmed både ägare av välfärden och dess största kritiker. När en skola läggs ned eller bemanningen i vårdboendet inte är tillfredsställande krävs det omedelbar verkanskraft för att återställa servicenivån. Ett sätt för kommunerna att effektivisera och få ut mer per skattekrona är att bilda så kallade kommunalförbund. Flera kommuner går ihop och sköter administration, infrastruktur och räddningstjänst tillsammans. Ett mer drastiskt inslag, som inte förekommer idag, är att slå ihop själva kommunerna helt och hållet.

Storregionsfiaskot

Statens tafatta försök att bilda störrre tillväxtregioner med storskaliga fördelar, inte minst inom sjukvården, har slagit slint under de senaste deccennierna.

Den numer stendöda regionförstorings-frågan ledde till blandade reaktioner i Östergötland. Norrköping drog åt Sörmland och Stockholm istället för att gå mot Östergötland och Småland och detta har lett till irritation.

Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping och Fredrik Bergqvist, oppositionsråd i Norrköping har flera gånger agerat gemensamt i geografiska sammanhang.

Regionförstoringen blev inte ens en Tummetott utan blev istället en så kallad Regionkommun i Östergötland efter ett tag.  Därmed var det åter upplagt för storbråk mellan Norrköping och Linköping, denna gång i frågan om var regionshuvudstaden ska ligga.

Paul Lindvall, kommunstyrelsens starke man och ordförande i Linköping, blev ytterst förvånad när han såg att Lars Stjernkvist och Fredrik Bergqvist pekade ut att regionens huvudstad ska vara Norrköping.

Kritisk massa

Senast i raden av konstiga förslag är att slå ihop de båda ”Tvillingstäderna”, Norrköping och Linköping. Skälet till det förslaget är något oklart men förmodligen finns det rationella orsaker till det medierelaterade utspelet. Det mest konstiga är att förslaget kommer nu när det har vänt uppåt för inte minst Norrköpings del. Befolkningen ökar och kommunen börjar på samma växtvärk som Linköping inom till exempel bostadsbyggnadsområdet. Kommunerna har också sedan en tid verkställt ett omfattande samarbete inom flera sektorer. Samarbetet när det gäller flygplatserna fungerar äntligen, Ostlänken kommer att binda samman orterna på olika sätt och löser man frågan om regionhuvudstaden så är det bara att fortsätta att utveckla städerna tillsammans, utan samgånde.