• Här på Medborgarkontoret i stifts- och landsbiblioteket i Linköping finns kommunens skuld- och budgetrådgivare. I dag är det många som behöver råd efter att ha hamnat i ekonomiska bekymmer på grund av så kallade snabblån.

Här får skuldsatta hjälp

Lån till ren konsumtion ökar, bland annat snabbvarianter som SMS-lån. – De är tänkta att lösa akuta ekonomiska problem men ofta blir det bara värre, fastslår Karin Lee, budget- och skuldrådgivare hos Linköpings kommun.

Den kommunala skuldrådgivningen är gratis. Karin Lee började 1994 då skuldsaneringslagen kom. Två typer av skulder dominerar, de som privatpersoner drar på sig via konsumtion och skulder som företag råkar ur för. Det är lätt att hamna i skuldfällan. Marknadsföringen för de snabba lånen finns överallt och de är enkla att ta.

– Många jag träffat har raserat sin ekonomi. De tar ett lån, kan inte betala, blir rädda för kronofogden och tar ett lån till. Det går snabbt att dra på sig 300 000-400 000 i skulder, påpekar Karin Lee.

Snabblånen, som ofta sker via SMS, kom 2006 och har ökat sedan dess.

– Företagen som ger SMS-lån hävdar att bara en procent av fakturorna inte betalas. Men bara för deras faktura är betald betyder inte att problemen är över för låntagaren. De har kanske tagit ett nytt lån. Det händer också att de betalar lånen i stället för andra räkningar.

Hög ränta

Lånen är lätta att få men ekonomiskt ofördelaktiga.

– Den effektiva räntan kan på årsbasis vara 700-800 procent. Den nominella räntan är 30 procent eller ibland åtta-nio procent men det beror på att lånen ofta ska vara betalda på 30 dagar, upplyser Karin Lee.

Lagstiftarna gör sitt för att åtgärda situationen. Den 1 januari 2011 kom en skärpt kreditlag. Långivarna är numera skyldiga att redovisa effektiv ränta, låntagaren har två veckors ångerrätt och kreditvärdigheten ska prövas innan lånet beviljas. Den 1 juli i år kom en ny lag som ålägger långivarna att ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen. De ger ökade sanktionsmöjligheter. Lagarna har gjort att låneföretagen i dag har en mer seriös och modest marknadsföring.

Varje månad söks Karin Lee och hennes kollega upp av omkring 40-50 personer, även företagare med skulder söker hjälp.

– Skälet till att företag dragit på sig skulder behöver inte vara för att de är oseriösa. De kan bero på svår konkurrens eller att de blivit sjuka.

Skuldsanering

Den som kommer till skuldrådgivningen får hjälp med en helhetslösning. En variant är skuldsanering.

– Då betalar man lånen så mycket att man sedan har pengar kvar till existensminimum. Det pågår i fem år, sedan avskrivs lånen, förklarar skuldrådgivaren.

Skuldsanering ges dock inte lättvindigt och ett kriterium är att vara överskuldsatt och bedömas inte kunna betala sina lån på 15 år. Man får inte ha tillgångar som hus och dyra bilar eller en livspartner som tjänar oskäligt mycket.

– Det går inte att ta stora lån och sedan begära skuldsanering. Man ska alltid ha gjort vad man kan för att betala sina lån. Skuldsanering får man bara en gång i livet, förtäljer Karin Lee.

Hon har några tips för hur skuldfällan ska undvikas.

– Se alltid till att ha plats i budgeten när ett lån tas. Och inte bara i en vecka utan i flera år. Avstå från att köpa något om ekonomin inte tillåter det. Ta inte nya lån för att betala gamla, det är lättare att handskas med en skuld på 30 000 kronor än en på 300 000, avrundar Karin Lee.