• Evelina Johansson, Linköping, har dragit i gång kurser på helger och kväller i två körkortskurser. Hennes initiativ löser ett uppdämt behov. Här är läraren i full färd med att förbereda för utbildning.

Har en ny körkortsidé

Många har bilen som ett fysiskt verktyg i sitt företag och exempelvis säljer bilar, kör taxi eller driver bilskrot. Evelina Johansson, Linköping, har en annan variant, hon har teoretiska bilar i sitt företag. Hon anordnar utbildningar för dem som ska ta körkort.

Evelina Johansson har varit utbildningsledare och trafiklärare på trafikskolor i Norrköping och Linköping i tio år. Det var då hon fick sin affärsidé. Och den handlade om den obligatoriska kursen Riskutbildning 1, allmänt kallad Riskettan som trafikskolor till största delen anordnar dagtid.

– Hela tiden var det någon som frågade om man kunde gå kursen på kvällstid eller på en helg, berättar Evelina.

Hon insåg att det fanns ett uppdämt behov och en tänkbar nisch för ett företag. Ytterligare ett vanligt önskemål övertygade henne ännu mer. Handledarkursen för dem, ofta föräldrar, som ska vara med vid övningskörning är också oftast förlagd till kontorstid. Även körkortseleven ska vara närvarande vid utbildningstillfället.

– Även om den här kursen kom det ofta frågor om det var möjligt att ha den lite senare på kvällen, förtäljer Evelina.

Fördelar

Det här har hon tagit fasta på och i höst dragit i gång utbildningar i både Riskettan och handledarkursen på kvällar och helger. Hon pekar på fördelar för dem som går kurserna.

– Föräldrar kan slippa att ta ledigt från jobbet och ungdomar som tar körkort behöver inte vara borta från skolan.

Hur man skaffar körkort är annorlunda nu jämfört med för några decennier sedan. Förr tog man både teori- och körlektioner hos samma trafikskola. Och gjorde inga uppehåll utan höll på tills det var dags för uppkörning. De flesta tog sitt körkort vid 18 års ålder. I dag fungerar det annorlunda.

– Man kanske tar handledarkursen nära där man bor, riskettanutbildningen på en annan plats, bokar halkkörning själv och tar körlektioner på ytterligare ett annat ställe. Man hoppar runt mera numera, påpekar Evelina som alltså drar nytta av detta faktum.

Optimist

Det finns mer som skiljer i hur körkortet tas i dag.

– Man tar en lektion och sedan kanske man åker utomlands eller börjar plugga och gör ett uppehåll. Sedan kommer man tillbaka och fortsätter. Det är en helt annan struktur nu och för många dröjer uppemot två år innan de har körkortet. I Linköping är medelåldern 32 år för den som tar körkort, redogör Evelina.

I botten har hon och pojkvännen Marcus Bendtsen ett gemensamt företag kallat Bendtsen & Johansson. I det har de sedan 2004 anordnat körkortsteori på nätet på hemsidan trafikonline.se. På samma sajt kan man nu boka sin tid till de båda nystartade kurserna där max 16 personer kan vara med samtidigt.

– Det ska bli spännande att se hur det går med utbildningarna. Jag är flexibel och kan tänka mig att ha utbildningar dagtid också. Förhoppningen är två tillfällen i veckan för varje kurs. Men det givetvis kul om det blir mer. Jag är optimist, annars hade jag inte satsat på det här, bedyrar Evelina Johansson.

Hennes bilar i företaget är således teoretiska. Och det blir inga fysiska.

– Nej, jag vill slippa det. Då måste man starta bilskola, fixa med böcker, ordna teori och mycket annat. Jag vill satsa på kurserna.