• Utveckla torghandelen kan vara en del i en mer levande stadskärna. Foto: Patrik Ekström
  • Det finns flera tomma affärslokaler i centrum. Förhoppningsvis blir det ändring på det nu. Foto: Patrik Ekström
  • Ett vackert torg från en annan tid och byggt med dåtidens krav och önskningar. Foto: Patrik Ekström

Handelsplatsen Åtvidaberg

Att utveckla och involvera samtliga aktörer inom handeln är både ett måste och en överlevnadsfråga menar projektledare inom orts och stadsutveckling hos Fastighetsägarna, Tomas Kruth . Därav har man inlett ett arbete som går under namnet ”Handelsplats Åtvidaberg”.

Först måste man lägga pusslet och få hela bilden av hur det ser ut för stadskärnan i stort men även under vilka villkor handeln lever under. Detta är viktigt att betona menar Tomas Kruth.

Känd ort

– Åtvidaberg är ett känt ortsnamn och har en lång historia när det gäller industri men när det kommer till själva Åtvidabergs centrum så byggdes det under en annan tid då man hade andra krav och även en bild av framtiden som inte längre stämmer. Det blir det första att reda ut och prata med alla aktörer som verkar i centrum och vid torget till att börja med, menar Tomas Kruth som har lång erfarenhet av just utveckling av stadskärnor och handel.

Alla måste med

– Det är viktigt att man lyssnar på samtliga inblandade och hör efter vilka behov det finns för att man ska göra Åtvidaberg till en attraktiv handelsplats. Det här är dock inte ett projekt i vanlig mening med en början och ett slut utan vi kommer att hålla på under en ganska lång tid att försöka göra det bättre för handeln vilket inte är en bara en angelägenhet för någon enskild utan detta rör alla, kommunen, näringslivscentrum, handlarna, kommunens innevånare, fastighetsägarna och andra företagare, säger Tomas Kruth avslutningsvis.