Han får vindkraftspris

Av tradition utses varje år en person eller organisation som gjort en särskild insats för att främja vindkraften. I år tilldelades priset till Energiminister Ibrahim Baylan och motiveringen lyder: "Ibrahim Baylan har sen han tillträdde som energiminister på ett tydligt och engagerat sätt tagit ett fast grepp om den svenska energipolitiken. I egenskap av ordförande i Energikommissionen har han åter satt fokus på en bred politisk överenskommelse där samtliga politiska partier är representerade såväl som industri och företagarsidan."