• Simon Helmér är glad över det stora intresset för expot. Foto: Tommy Pettersson

Halvår kvar till bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017

Nu är det sex månader kvar till Vallastaden 2017 och det finns ett jättestort intresse för branschbiljetter till bo- och samhällsexpot.

Den andre september öppnar bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017 i Linköping. Med mindre än ett halvår kvar till premiären visar samhällsbyggnadssektorn rejält engagemang för expot och låter ett besök bli en del av höstens uppstartsmöten.

Malmö Hammarby Sjöstad

Expot Vallastaden 2017 är det viktigaste sedan Bo01 i Malmö och BoStad02 i Hammarby Sjöstad. Ett 40-tal aktörer bygger de första tusen bostäderna, vilket är svenskt rekord i mångfald. Dessutom har ingen arkitekt fått rita två hus bredvid varandra.

– Branschbiljetter har varit till försäljning i två veckor och intresset från fastighetsbolag, arkitekter, byggföretag och kommunerna är imponerande. Flera väljer att kombinera planeringsmöten för hösten med ett besök i Vallastaden. Det är samma mönster som vi sett vid tidigare stora bomässor, berättar Simon Helmér, vd för Vallastaden 2017.

Visit Linköping

Linköpings kommun är initiativtagare till bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017. Tillsammans med två samarbetspartners, Linköpings universitet och Akademiska hus, startades projektet 2012. Linköpingsexpo är det kommunägda bolag som har till uppdrag att planera och genomföra bo- och samhällsexpot. Huvudpartners är de kommunägda bolagen Tekniska verken, Stångåstaden, Sankt Kors, Lejonfastigheter, Nulink och Visit Linköping & Co.

– Många är nyfikna på Vallastadens innovationer, som kulverten och multihuset, de 70 hemutställningarna, lägenheten som ena veckan är en etta för att nästa vecka vara en femma, femtonrummaren för studenter och Felleshusen. Expot är ett fantastiskt tillfälle att på djupet ta del av en ny stadsdel och ett nytt sätt att planera stad, berättar Maria Hultqvist, expoansvarig för Vallastaden 2017.

Internationellt intresse

Vallastadsmodellen har rönt nationellt och internationellt intresse. Den bygger på tre principer: planera först, tilldela marken sen och då med mindre byggrätter så att fler kan vara med, samt tilldela marken på kvalitet istället för högsta pris.

– I bostadsbristens Sverige visar Vallastaden hur det är möjligt att på fem år gå från idé, markbyte, arkitekttävling, detaljplan och markförsäljning, till byggande av tusen bostäder med hög kvalitet och stor variation i arkitekturen, säger Simon Helmér.