• En klipsk trio. Kristina Edlund, kommunstyrelsen ordförande, Mikael Damberg, näringslivsminister och Elisabeth Nilsson, ordförande i styrelsen för Göta kanal och landshövding. Foto: Jerry Prütz
  • I den utställning som finns att beskåda tar man upp 2.0. Foto: Jerry Prütz
  • Mikael Damberg höll tal. Foto: Jerry Prütz

Halv miljard till Göta Kanal

Under pompa, stål och sedvanlig festivitas invigdes nyligen den stora satsningen på att uppgradera och renovera Göta Kanal. Huvudtalare för dagen var ingen mindre än Näringslivsminister Mikael Damberg med benäget bistånd av landshövding Elisabeth Nilsson och Linköpings starka kvinna Kristina Edlund.

Solen sken, himlen var blå och många hade klätt sig i finkläder en dag som säkerligen kommer att bli historisk sade den avgående kanaldirektören Anders Donlau i vad som säkerligen blev hans allra sista stora publika framträdande.

– Göta Kanal är av stort värde för Sverige, menar Mikael Damberg som under sitt tal läste han högt ur en brittisk tidning som lovprisat Sveriges blåa band. Han menade att ibland vet man inte riktigt vilka skatter man har på hemmaplan och då får man helt enkelt titta utomlands för att påminna sig själv.

En viktig kanal

– Både vad gäller turism och företagande är kanalen oerhört viktigt för oss i regeringen. Det gäller även för exportindustrin där besöksnäringen numera står för 5,5 procent av den totala exporten mot för bara några år sedan ha legat på 3,9 procent. När vi nu går och satsar 500 miljoner för att uppgradera kanalen är det för att det finns en vilja hos oss att den ska leva kvar och fungera på bästa sätt.

Landshövding Elisabeth Nilsson var på plats i egenskap av styrelseordförande i bolaget AB Göta Kanalbolag och hon sa i sitt tal att det var en mycket viktig satsning man nu gör. Alternativet att gräva igen kanalen hade nämligen inte blivit mycket billigare och det var inte heller ett alternativ utan en tanke de lekt med. En upprustning som kommer att kosta en halv miljard och ta drygt fem år.

Dags att underhålla

– Drygt 200 års trafik kräver sin tribut och är det dags att satsa lite extra på just underhållet av kanalen. Sedan har vi även tagit det första steget i det som ska bli ett besökscentrum här i Berg. Idag inviger vi en mindre utställning som visar lite av kanalens historia, berättar Elisabeth Nilsson.

– En dag som denna med sol, vind och vatten är det härligt att vara vid Göta Kanal, slår Mikael Damberg till innan han går för att klippa bandet som markerar början på Göta Kanal 2.0.

Detta är Göta kanal:

Göta kanal är en 190,5 km lång kanal som sedan 1832 löper genom Götaland i Sverige. Därav är 87,3 km grävd och sprängd kanal. Nivåskillnaden är 91,8 m. Tillsammans med Trollhätte kanal och Göta älv bildar Göta kanal en 390 km lång vattenväg tvärs genom Sverige, från Östersjön till Kattegatt. Totalt har kanalen 58 slussar. Den är Sveriges största byggnadsprojekt genom tiderna. Göta Kanal är systerkanal till Caledonian Canal i Skottland, som också ritades av Thomas Telford.

2.0 så funkar det:

Namnet på det projekt som Göta kanalbolag tagit initiativ till för att säkra Göta kanal inför framtiden. En förstudie har gjorts och slutrapporten visar på ett stort renoveringsbehov för att klara av Göta kanals fortsatta drift som besöksmål och kulturarv. Regeringen har beslutat att avsätta 100 miljoner kronor under 2016 till den nödvändiga upprustningen och totalt beräknas projektet kosta drygt en halv miljard kronor under en femårsperiod. En omfattande del i projektet styrs av kraven i den nya Dammsäkerhetslagen.