Hållbart i Norrköping

Norrköpings kommuns Internbank emitterar sin första Gröna obligation på 600 miljoner kronor för att öka medvetenheten och intresset för hållbara investeringar i kommunen och samtidigt inspirera investerare att placera sina pengar i hållbara projekt.
Tillsammans med SEB har Norrköpings kommun tagit fram ett ramverk som styr vilka projekt som kan finansieras genom de Gröna obligationerna. Investeringar kan göras i projekt med inriktning på bland annat hållbara transporter med förnybara bränslen, avfallshantering, hållbara byggnader och förnybar energi. En mindre andel kan också investeras i projekt om klimatsmart mat, hållbart jordbruk, biologisk mångfald och minskad kemikalieanvändning.