Hållbar turism

Nyligen introducerade Booking.com, världsledande i att koppla samman resenärer med det bredaste utbudet av härliga ställen att bo på, lanseringen av sitt nya accelerationsprogram Booking.com Booster. Under tre veckors tid kommer programmet, som äger rum i juni 2017 i Amsterdam, att identifiera, vägleda och sponsra nybildade företag runt om i världen som strävar efter att påverka den globala turistnäringen i positiv riktning. Deltagande företag erbjuds möjligheten att ansöka om anslag från Booking.com på upp till 500 000 euro.