• Det gäller att hålla värmen inomhus.

Håll nere uppvärmningskostnaden

I varje kommun finns energirådgivare som kan ge råd och tips om vilket värmesystem som är lämpligt för en fastighet eller en viss lokal. Dessutom är det kostnadsfritt att ta hjälp av kommunens energirådgivare. Genom rätt val av apparatur och uppvärmningssystem, kan ett byte snabb bli en lönsam investering. Med ett bra energitänk kan uppvärmningskostnaden hållas nere.

Marknaden översvämmas så här års av reklam från olika tillverkare av värmepumpar och det är inte lätt att välja vilket system som kan passa i en äldre fastighet eller en nyproducerad villa. Det finns värmeenergi lagrad i både mark, vatten, luft och berggrund som går att utvinna som prisvärt alternativ istället för att använda fjärrvärme eller eluppvärmning. En avgörande faktor är vilket värmesystem som redan finns installerat och vilka förutsättningar som finns runt husets natur. Rätt värmepump ger en energibesparande investering.

Ytjordvärme

Ytjordvärme har sedan slutet av 70-talet varit ett mycket prisvärt alternativ och visat sig ha lång och säker drifttid. Ett system som dock kräver ganska omfattande ingrepp i ett större markområde, då det kräver nedläggning av stora längder plastslang. Klämmestorpsskolan i Mantorp installerade vid byggnationen ytjordvärme redan 1981 och Mjölby kommun var en av de första i landet som på allvar provade ett nytt uppvärmningsalternativ.

- Vi ville prova om ytjordvärme kunde vara ett sätt att hålla ner uppvärmningskostnaden i vår nybyggda skola i Mantorp. Med stöd på 1 miljon kronor från byggforskningsstödet grävdes en plastslang ner runt skolan och värmepumpar installerades. Vår erfarenhet efter att vi kommit över ”barnsjukdomarna”, är mycket positiva. I över 20 år använde vi ytjordvärmen, men sedan 2006 i och med att fjärrvärme tog i bruk i kommunen och anläggningen hade tjänat ut, bytte vi till fjärrvärme, säger Lennart Åström, tekniker vid Mjölby kommun.

Frånluftvärme

De flesta villor som byggs idag återanvänder värmeenergin som finns i den utventilerade luften. Tekniken har utvecklats och att utnyttja frånluft innebär en ökad ventilation, vilket bland annat har det goda med sig att det minskar radongas, mögel och eventuell fukt i en villa. Tekniken med frånluft ger både värme, varmvatten, ventilation och återvinning. Systemet passar bra för en villa med måttlig energiförbrukning, men vid hög förbrukning ger bergvärme eller jordvärme större energibesparing.

Luft-luft

Luftvärmepumpar hämtar värme från utomhusluften och producerar värme, men inget varmvatten. Systemet brukar också kallas för komfortvärmepump och kan vara ett bra komplement i småhus som har direktverkande el som uppvärmningskälla. Här gäller det dock att anlita fackkunskapen för det finns idag värmepumpar på marknaden som inte klarar det svenska klimatet. Fördelarna med luftvärmepumpar är att systemet är lätt att installera och har bra livslängd till en låg totalkostnad. En annan fördel är att systemet kan reverseras och på sommaren fungera som luftkonditionering. Dock skall man var observant på den ökade kostnaden för att ha komfortkyla på sommaren.

Bergvärme

Bergvärmepumpar är idag den vanligaste typen av värmepump i Sverige. Genom att utnyttja värmen, som finns lagrad djupt nere i berggrunden, kan ett kostnadseffektivt uppvärmningssystem skapas. En borrhåll är det enda som behövs till värmepumpen och utbudet av pumpar för denna teknik är stort. Systemet anses idag som mycket driftsäkert med en lång livslängd och mycket miljövänligt. Installationskostnaden är dock hög, då ett borrhåll på 120 -130 meter behöver göras för att komma åt värmekällan. För all installation av värmepump bör man anlita något av de företag som är medlem i Svenska Värmepumpföreningen, då utbudet av värmepumpar är stort och det är lätt att göra ett felval av utrustning. Glöm inte att teckna ett serviceavtal. Det krävs en fackman för att åtgärda ett eventuellt fel i en värmepumpanläggning.