• Han har ägnat hela livet åt fordon av olika slag. På helgerna kör han han jänkare så klart. Jörgen Emanuelsson gillar att ligga i framkant. Foto: Linn Strelin
  • Lager och logestik är två viktiga saker. Foto: Linn Strelin
  • Fossilfri? Självklart. Foto: Linn Strelin

Grönt är skönt

Emanuelssons Transport i Motala är landets första helt fossilfria åkeri. Både för miljön och plånbokens skull om man får tro ägaren själv Jörgen Emanuelsson.

Glöm allt du trott var sant om åkerinäringen. Tankar om att det skulle vara skitigt, direkt miljöfarligt och allmänt tärnade kommer i vart fall på skam efter ett besök hon Jörgen Emanuelsson och hans företag.

– Det här med att vi är landets första helt fossilfria åkeri började lite av en tillfällighet och något jag tänkte man kunde ge en chans. Men ju mera jag lärde mig om det så blev jag mer och mer säker på att det var rätt väg att gå, berättar den frispråkige vd:n då vi slagit oss ner i personalrummet tillsammans med ekonomichefen Jerry Emanuelsson för ett samtal och en kopp kaffe.

Ekonomi och miljö

– Självklart handlar det om ekonomi då det fossilfria bränslet betydlig billigare än den diesel som vi körde våra bilar på innan. Tyvärr satte regeringen stopp för det och nu kostar en liter fossilfritt bränsle lika mycket som en liter diesel vilket man kan ifråga sätta i sig. Dock blir det stora vinster för miljön då vi släpper ut drygt 900 ton mindre koldioxidutsläpp per år mot en traditionell dieseldriven fordonspark.

– Bilarna går lika bra som på fossilt bränsle och vi har väldigt få problem, eller inga alls, med dem. Vi har alltid de nyaste bilarna vilket är viktigt för mig, det ska vara snyggt, rent och av bästa kvalité.

Startade 2000

Jörgen Emanuelsson har arbetat länge i åkeribranschen men företaget startade han 2000 och det var september 2014 som man ställde om så man blev helt fossilfri eller som Jörgen själv säger det ”2015” var mitt roligaste år som åkare”. Inte undra på det då man gick i första ledet i just miljöfrågan. Det är kanske inte något som kunderna frågar efter i första hand men att ha ett miljötänk blir allt viktigare och viktigare för varje företagare. 2009 blev man även årets företag i Motala. Jörgen miss det väl och som han säger ”såklart darrade det lite i underläppen”.

Från ett till nitton

Vid starten var Emanuelssons Transport ett enbilsföretag men 2016 har 19 fordon med alltifrån ett halvt ton lastkapacitet till 36 ton. Kort sagt så täcker man in det mesta. Man kan sköta både kyltrasporter och expressgods. Jörgen berättar om en tid i starten då han körde paket i Volvo 745:a och fick hjälp av sin far, även han legendarisk åkare i Motala, men nu är det andra tider och man är ett 20 tal anställa med en omsättning på runt 30 miljoner. I mitten av 2000-talet kom det önskemål om lagringsmöjligheter från kunderna. Det resulterade i att man 2007 kunde inviga helt nya lokaler, med kontor, garage, tvätthall och drygt 3800 kvadratmeter lageryta. För några kunder står man nu för lagerutrymme och gör efter avrop både packning och dagliga utleveranser.

Tufft att vara åkare

– Åkerinäringen idag har det tufft. Särskilt här i Sverige och då med tanke på alla bilar som kommer från, främst, forna Östeuropa och inte alls har den vagnpark vi har här i Sverige och de lever heller inte upp till de krav som ställs på oss åkare här landet vilket gör att konkurrensen blir snedvriden. Här borde verkligen ansvariga politiker göra något, dundrar Jörgen Emanuelsson till avslutning. Emanuelsson åkeri innehar ett ADR-certifikat och är även certifierade enligt ISO 9001 och 14001 samt innehar YKB utbildade chaufförer. Fordonsparken är modern och förarna är utbildade inom ECO-driving. Samtliga fordon drivs med de förnybara bränslena RME och HVO.

Detta är RME och HVO

RME är ett bränsle avsett för dieselmotorer och kan i stor skala blandas med andra lämpliga drivmedel, såsom vanlig diesel. Den mesta dieseln som säljs i Sverige innehåller sju procent (Preem) RME. Vintertid sänks dock denna halt. Ett annat exempel på blandbränsle där RME ingår, är Scafi 101 som innehåller cirka 30 % RME och 70 % motorfotogen. RME kan även användas i villor med oljepannor efter mindre modifieringar av brännarutrustningen. Bi- och restprodukter kan användas som foder, gödsel, asfaltering och vid produktion av smink.

Hydrogenated vegetable oil, eller HVO, är en typ av biodiesel som kemiskt sett är identisk eller mycket lik fossil diesel och man kan därför ersätta fossil diesel till 100 procent med HVO. HVO tillverkas av samma råvaror som så kallade FAME-bränslen (fettsyrametylestrar). Det som skiljer är tillverkningsprocessen, där man med hjälp av väte skapar kolvätekedjor som är identiska med dieselolja. HVO har något lägre densitet och energiinnehåll än fossil diesel. Råvaran ofta slakteriavfall eller rapsolja.