• En omfattande säkerhetspålning har genomförts för att stadga upp rasområdet. Foto: Tommy Pettersson

Göta kanal farbar nionde maj

Göta kanal är en välbesökt turistattraktioner som sträcker sig mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern. Med sina 58 slussar och besöksställen längs kanalen är det mycket som ska skötas för att kanalen ska vara farbar.

I samband med ett underhållsarbete på Göta kanal inträffade ett jordskred i anslutning till slussen Duvkullen Nedre, som ligger väster om Söderköping.

 Det är känt att hela kanalområdet kring Söderköping är geotekniskt mycket instabilt vilket komplicerade återställningsarbetet av den yta på cirka 30x50 meter som rasade.

Klart före utsatt tid

Göta kanalbolag drog genast igång underhållsarbetet på Göta kanal för att hinna få i ordning det kulturhistoriska byggnadsverket inför öppningen den femte maj.

Arbetet med återställandet av jordskredet som inträffade på Göta kanal den 25 mars gick bättre än vad man förutsåg och därför ska Göta kanalbolag tidigarelägga öppnandet av sträckan Mem-Norsholm till den nionde maj, tio dagar tidigare än den ursprungliga planen.

En omfattande säkerhetspålning har genomförts för att stadga upp området och kanalkanten. I början av maj kommer sträckan Mem-Norsholm öppnas, medan övriga delar av kanalen öppnas som planerat.

– Återställandet av jordskredet har gått bättre än väntat, de kritiska monemten är avklarade. Det gör att vi har kunnat revidera tidsplanen, vilket gör att vi kommer att öppna sträckan Mem-Norsholm redan den nionde maj, tio dagar tidigare än våra ursprungliga beräkningar, säger Anders Donlau, vd, AB Göta kanalbolag.

– För att eliminera framtida ras är nu säkerhetspålningen klar, bestående av en 50 meter lång vägg av 200 granstolpar som är mellan 15-20 meter långa. Nu kommer vi även att göra en pallisad av träpålar i kanalkanten innan marken kan återställas. Därefter kan vi börja påfyllnaden av vatten på sträckan, beättar Anders Donlau.