• Intresset för golfen har ökat igen och prestigefulla tävlingar är sporre för många unga. Foto: Tommy Pettersson

Golfen lyfter blicken

I takt med att samhället förändras behöver också golfen lyfta blicken och anpassa organisationen efter kommande förändringar.

Vilken roll kan golf spela i samhällets utveckling? Frågan diskuteras nu bland golfklubbarna och inom Svenska Golfförbundet (SGF). Nyligen startades vision 50/50, som riktar sig mot kvinnor och deras deltagande i golfens styrelserum. Ett initiativ, som uppmärksammats och mötts med gillande inom Riksidrottsförbundet.

Prestigefyllt pris

Intresset för golf har under flera år varit vikande, då medlemsantalet vid golfklubbarna minskat. En trendbrott kom 2014, då medlemsantalet började öka igen. Många menar att det blev en Henrik Stenson effekt, efter att den framgångsrike golfaren erhöll det prestigefyllda Jerringpriset. På Landeryds golfklubb har antalet juniorer vid klubben skjutit i höjden och Östgötabanan har idag flest juniorer bland dom svenska golfklubbarna.

– Visst kan man tala om en Stenson effekt, men SGF startade Golfäventyret 2014, som har blivit en stor succé och vänder sig till fem – sjuåringar. Det lockat många unga till en meningsfull sysselsättning ute i friska luften, långt ifrån uppkopplade datorer och surfplattor. Golfäventyret är en uppgiftsinriktad inlärning i stället för en resultatinriktad och nu har SGF tagit ett steg till när det gäller ungdomar upp till och med 12 år, som nu spelar gratis på alla svenska golfbanor, säger klubbdirektören Björn Sturehed vid Landeryds GK.

Golf och integration

Ett spännande projekt har nyligen påbörjats mellan Ånestadskolan och Landeryds golfklubb. Skolan, som har ett flertal ensamkommande flyktingbarn, provar ett nytt grepp med att påskynda integrationen till det svenska samhället med hjälp av golfen. Ambitionen är att 10 pojkar och 10 flickor med utländsk härkomst kommer att delta i projektet.

Vi hämtar eleverna som skall ingå i integrationsprojektet, direkt efter skoldagen två gånger i veckan och ta dom till golfbanan där både teori och praktik skall genomföras. Efter passet på golfbanan kommer vi att se till att hemtransporten fungerar. Målet är att eleverna skall få grönt kort för golfspel så småningom. Vi kommer att lägga fokus också på hur man skall förhålla sig till varandra och golfen har ju en bra tradition på det. Under teorilektionerna kommer vi också att ta upp frågan om vardagsekonomi där Swedbank kommer att vara behjälpliga.

Banken nappade

Swedbank har helhjärtat nappat på projektet och kommer att gå in och sponsra en del av projektet.Det gäller för golfklubbarna att se utanför sina traditionella ramar och lyfta blicken.

– Jag är övertygad om att våra medlemmar på Landeryd kommer att vara stolta över att vi stöttar ett antal ensamkommande flyktingbarn på deras väg in i det svenska samhället. Golfen måste lära sig att ställa om och ta en större roll i samhället. Vi har mycket vi kan bidra med, säger Björn Sturehed, som påpekar att projektet inte kommer att kosta golfklubbens medlemmar något utan projektet ska finansieras med hjälp av partners.