• Ungefär så här kommer det nya 60 meter höga växthuset nära Linköping att se ut. Här ska det odlas grönsaker på höjden och totalt blir det skördar på 300-500 ton per år. Foto/Illustration: Plantagon/Sweco

Gigantiskt växthus ger 500 ton grönsaker

Byggstart för ett 60 meter högt växthus vid E4:an nära Linköping närmar sig allt mer. I den häftiga byggnaden ska företaget Plantagon odla grönsaker på höjden. Samtidigt ska demonstrationsanläggningen innehålla kontor, uthyrningsdelar och i planerna ingår även en besöksdel, kafé och utställningsytor.

– Vi hoppas kunna börja bygga efter sommaren och sedan tar det ett till ett och ett halvt år innan det är klart. Processer tar ofta längre tid än man tror och det kan bli försenat. Men vi är optimistiska och tror på att tidplanen ska hålla, påpekar Carin Balfe Arbman, pressansvarig på Plantagon.

Inga formella hinder återstår utan nu återstår att bygga infrastruktur och göra i ordning en byggarbetsplats. Sedan kan huset börja uppföras.

Öppet och slutet

Det är en världsunik skapelse som blir 60 meter högt och innehåller kontor på 7 000 kvadratmeter och en odlingsyta på 4 000 kvadratmeter. Både växthusdelen och kontors- och hyresdelen finns hela vägen upp i huset och från kontoren har man utsikt över odlingen. Delarna är både separata och kopplade till varandra.

– De ska dra nytta av varandra. Koldioxid förs in som näring i växthuset från kontorsdelen och båda delarna ska kunna använda överskottsvärme från den andra. Det är dock stängt mellan delarna, det går inte att promenera mellan dem. Odlingsenheten måste vara en sluten enhet, dels för odlingsklimatets skull men också för att skydda växterna mot eventuella smittor, förklarar Carin Balfe Arbman.

Grödan som ska odlas heter pak choi och är en vanlig salladssort i Asien. Ett skäl till att man i början väljer denna grönsak är att man inte vill konkurrera med lokala odlare. Så småningom kan det bli aktuellt med andra grödor i testanläggningen.

– Växthuset beräknas producera 300-500 ton grönsaker per år. Det blir fler skördar per år än vid traditionell odling, konstaterar Carin Balfe Arbman.

Viktigt samarbete

Ett samarbete med energibolaget Tekniska Verken i Linköping är en hörnpelare i projektet.

– Växthuset ska utnyttja fjärrvärme från Tekniska Verkens fjärrvärmeverk och även ta tillvara spillvärme och koldioxid från deras biogasanläggning. Restprodukter från växthuset ska gå tillbaka till biogasanläggningen för rötning, berättar pressansvarige på Plantagon.

Tanken med växthuset är en demonstrationsanläggning som visar att det går att odla på höjden, i stadsmiljö. Vilket kan bli nödvändigt i framtiden då det kommer att behövs mycket mer matproduktion än i dag. Plantagons växthus-idé kan vara en del av lösningen.

– Anläggningen kan bli attraktiv att besöka för många delegationer från hela världen. En idé är att göra det till ett forskningscenter för jordbruk i stadsmiljö, påpekar Owe Pettersson, operativ chef på Plantagon.