• Inre hamnen i Norrköping omvandlas och fram till år 2028 ska det byggas 2 000 lägenheter i stadsdelen som kommer att ligga nära vatten. Foto: Norrköpings kommun
  • Kikki Liljeblad håller i taktpinnen för byggandet. Foto: Kajsa Nilsson

Gigantisk omvandling i Norrköping

Norrköping är inne i en kraftfull omvandling. Det byggs som aldrig förr och inre hamnen förvandlas totalt just nu.

Den del av Norrköping som kallas Inre hamnen genomgår en gigantisk omvandling de närmaste 13 åren.

Byggboomen

Där det i dag är hamnverksamhet och småindustrier ska det bli en stadsdel med bostäder, skolor, företag och näringsställen.

– Vi börjar nu med etapp ett då 600 lägenheter ska byggas. Sedan följer två etapper till med 1 400 lägenheter, 2 000 totalt, berättar Kikki Liljeblad, stadsplaneringsnämndens ordförande (s) i Norrköpings kommun. Det är ett mycket stort område som förändras och det är faktiskt ett av Norrköpings största stadsutvecklingsprojekt någonsin. Till bostadsbyggandet har 25 lokala och nationella byggherrar anmält sitt intresse. Åtta har valts ut till den första etappen.

– Vi är oerhört glada för det stora intresset och vi är mycket nöjda med det val vi har gjort. Vi har fått en bra mix av större och mindre aktörer som tillsammans med kommunen kan skapa en attraktiv innerstadsmiljö, säger Fredrik Wallin, projektledare för Inre hamnen.

Levande område

År 2028 beräknas den nya innerstadsdelen, som ligger nära vatten, stå klar. Förutom bostäder så ska det även byggas skolor och förskolor. Det blir en kommunal angelägenhet.

– Det kommer att flytta in barnfamiljer så det är något vi måste planera för. Ambitionen är ett levande område med bostäder, skolor, företag, kaféer och restauranger. Man ska inte bara bo här utan stadsdelen ska leva alla tider på dygnet, klargör Kikki Liljeblad.

Konstmuseet i Norrköping är med i projektet och står för offentlig konst i området. – Vi har turen att att ha ett konstmuseum i staden och möjligheten att använda oss av deras kompetens när stadsdelen byggs, påpekar Kikki Liljeblad och avrundar:

– Vi har sagt att området ska ha en hamnkaraktär, ska bli spännande att se hur det blir.