• Mats Jarl är vd och rådgivare hos Svenska Försäkringsrådgivarna med huvudkontor i Linköping. Han påpekar att försäkringar är en djungel och att privatpersoner kan ha god nytta av att anlita en rådgivare. Foto: Leif Larsson

Ger nyttiga försäkringsråd

Att hålla koll på allt runt sina försäkringar är svårt i dag. Därför kan kontakt med en försäkringsrådgivare vara lösningen.

– På internet finns mycket information men det gäller att ha kunskaper så att man vet vad olika saker står för. Ett exempel är vad det innebär att sakna försäkringsbelopp för medicinsk invaliditet i jämförelse med barnförsäkring. Det vet nog inte alla så därför kan det vara bra att fråga en rådgivare, påpekar Mats Jarl, vd och rådgivare på Svenska Försäkringsrådgivarna AB med huvudkontor i Linköping.

Svenska Försäkringsrådgivarna är ett fristående bolag med Folksam som enda uppdragsgivare. Bolaget startade 1 januari 2011 och har i dag 14 rådgivare spridda från Karlstad till Malmö.

– På senare år är det en trend att försäkringsbolag lägger ut mer externt och minskar på sina egna rådgivare och säljstyrka. Det har pågått i några år och är inte så ovanligt längre. Det ovanliga med oss är att vi är så pass stora men har valt att jobba med endast en försäkringsbolag. Många rådgivare är enmansföretag, upplyser Mats Jarl.

Bör bevaka

Bolaget arbetar främst med kapitalplacering inom pensionslösningar. Nästan alla som kommer för att söka råd är personer i 60-årsåldern. Mats Jarl påpekar att det bästa rådet generellt sett är att hålla kostnader nere och använda sina inkomster väl. Lite mer specifikt finns annat att tänka på.

– Det är bra att ha en försäkringsplan och att ha koll på sina utbetalningar och på skatteeffekter. De med höga inkomster kan tjäna mycket på att inte lyfta allt i försäkringen under de fem första åren efter pensionering.

En träff med en försäkringsrådgivare brukar vara en till två timmar.

– Det räcker oftast för att man ska kunna fatta ett beslut om sina försäkringar. Men vi rekommenderar alltid kunden att följa upp och bevaka vad som händer. Ett riktigt beslut i dag kan behöva ändras om tre år, förklarar Mats Jarl.

Han fastslår att det här med försäkringar är komplicerat, att det häktar i många andra områden.

– Det går inte att prata om försäkringar utan att komma in på juridik. I dag finns till exempel exempelvis något som heter låneskydd, en typ av livförsäkring där den avlidnes skulder skrivs av. Det är en bra lösning för makar, men sambor som inte ärver varandra får i stället en större förmögenhetsmassa och ett större belopp att betala ut till den avlidnes arvingar. En konventionell livförsäkring hade i det läget passat betydligt bättre, redogör Mats Jarl, själv jurist i botten.

Den absolut vanligaste frågan han får handlar om hur stor pensionen blir.

– De flesta känner till hur stor den allmänna pensionen blir men när det gäller tjänstepensionen kan det skilja tusenlappar. Man vet att den allmänna pensionen blir cirka 50 procent av lönen och att tjänstepensionen ger ytterligare 10-15 procent. Men vad det blir i pengar vet man ofta inte. Min bild är att rådgivaren ofta upptäcker tjänstepensioner som kunden har missat, konstaterar rådgivaren.

Det går i dag att ta ut pension vid 61 års ålder och då får man 24 procent lägre pension än om man väntar till 65-årsdagen. Men det finns sätt att motverka tappet.

– Om man tar ut pension vid 61 och samtidigt arbetar kan det bli en lönsam affär. Däremot avråder vi de som är arbetslösa, eller riskerar att bli det, att ta ut pension vid 61 års ålder.

För företagare finns en ekonomisk fördel om pensionen tas ut som 61-åring.

– Ett år efter att man tagit ut pension så minskas egenavgifterna från 28 procent till 10,21 procent, förtäljer Mats Jarl.

Han påpekar att rådgivaren är just vad benämningen säger.

– Rådgivaren ger råd men kunden har också ett eget ansvar för sina försäkringar och sin ekonomiska plan. Samtidigt ska kunden ställa krav på oss, det finns så mycket villkor och saker som ständigt förändras och som en privatperson har svårt att hålla reda på. Därför kan man ha stor nytta av en bra rådgivare, fastslår Mats Jarl.