• Paul Lindvall har klubbat för Region Östergötland - som på sikt kan utökas med Södermanland och Jönköping. Foto: Julia Kimell

Ger klartecken för Region Östergötland

Efter flera års diskussioner mellan kommun och landsting i Östergötland står det klart: Ett nytt samverkansavtal för regionalt utvecklingsarbete träder i kraft den 1 januari 2015. Region Östergötland får ett samlat ansvar för de regionala utvecklingsfrågor och förväntas skapa en större demokratisk delaktighet då ansvaret för frågorna finns hos ett direktvalt fullmäktige.

– Det här är ett smått historiskt beslut. Framför allt blir det tydligare för omvärlden med en och samma styrelse med färre regionala organ. Jag tror också att det är viktigt att besluten om de regionala frågorna fattas av folkvalda politiker. Vi ska jobba på ännu bättre med sjukvården som ska bevakas noga kommunalt, och få ökad tillväxt med utvecklingsfrågor och regional kultur, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall som tycker det är viktigt att genom avtalet få ett kvitto på att man är överens.

Det har varit stor dynamik i organisationen under åren. Ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna har successivt flyttats över från staten till regionerna. År 2003 flyttades flera statliga utvecklingsuppdrag över från länsstyrelsen till Regionförbundet Östsam samtidigt som vissa uppdrag togs från landstinget till regionförbundet. Bland dem planeringsuppdrag för infrastruktur och regional tillväxt.

Flyttar personal

Vid årsskiftet ombildas alltså landstinget till en region och övertar därmed ansvaret för samtliga regionala utvecklingsfrågor. Regionförbundet Östsam avvecklas och personalen därifrån går över till regionen. Länsstyrelsens roll renodlas i sin tur till en regional statlig kontrollmyndighet med ansvar för bland annat jordbruk och natur- och miljövård.

Som en följd av skiftet byter landstingsfullmäktige namn till regionfullmäktige. Det innebär också att direktvalda politiker förutom hälso- och sjukvård, också får ansvaret för att utveckla regionens infrastruktur, kollektivtrafik, näringsliv och kompetensförsörjning, kultur och fritidsfrågor, samt besöksnäring.

Fler län 2018

– Det finns fortfarande behov av samarbete mellan kommunerna, till exempel kring gymnasieutbildningar och olika sociala frågor. Den nya regionen ska ge administrativt stöd för sådan mellankommunal samverkan. Vi vill också samverka med näringslivet och organisationer på arbetsmarknaden kring åtgärder för tillväxt, innovationer och kompetensförsörjning, avslutar Paul Lindvall som berättar att han på sikt vill se en ännu större regionbildning tillsammans med Södermanland och Jönköpings län. Kanske redan 2018, men då krävs att man sätter igång med det arbete direkt.