• Kommunalråd Christian Gustavsson och personalutskottet provar nya metoder. Foto: Tommy Pettersson.

Generationsväxlingen kräver nya idéer

Linköpings kommun är som så många andra kommuner och företag på väg in i en stor generationsväxling i de kommunala verksamheterna. I Linköping behöver man rekrytera drygt  600 personer per år under en längre period och tråkigt nog är det så i hela Sverige. Kommunerna tvingas därför slåss om ny personal med varandra samt med privata företag.

Alltför stora löneökningar är inte aktuella och löneglidning existerar i stort sett inte alls i de stora kollektiven inom offentlig sektor. Återstår då att jobba med god arbetsmiljö, bra arbetstider, kompetensutveckling och en del andra anställningsförmåner som inte påverkar den nominella lönenivån.

Innovativa lösningar

Kommunstyrelsen i Linköping klubbade nyligen ett förslag om att genomföra ett nettolöneavdrag för kommunens medarbetare angående förmåner kopplade till cykling, till exempel inköp av elcykel eller cykelservice. Vänsterpartiet skrev för ett tag sedan en motion om olika erbjudanden till kommunanställda för att öka cyklandet. Förslaget gick ut på att kommunens anställda ska kunna få cykelservice, rabatt på ny cykel och möjlighet att leasa cykel.

Man biföll motionen med hänvisning till att personalutskottet vid sitt senaste sammanträde har beslutat att cykel/elcykel ska ingå som ett erbjudande till alla anställda i Linköpings kommun genom så kallat nettolöneavdrag. Förslaget kom den gången från Miljöpartiet. Nu stannade personalutskottet inte vid detta avdrag för cykel utan man gick vidare med bruttolöneavdrag för en rad andra efterfrågade ”förmåner”.

– Vi är tvungna att arbeta med olika erbjudanden för att göra kommunen mer attraktiv när vi ska nyrekrytera. Vi måste kunna mäta oss med åtminstone jämförbara kommuner och då konkurrera med vissa anställningsförmåner, bland annat, säger ansvarigt kommunalråd Christian Gustavsson.

Leder till befolkningstillväxt

Nöden är uppfinningarnas moder brukar det heta och personalutskottet har verkligen varit innovativt när det gäller att hitta på nya anställningsförmåner för at locka hit folk.

– Anställningsförmånerna vi jobbar med handlar om löneväxlingsförslag för både netto- och bruttolöneavdrag för sådan förmåner som har efterfrågats av personalen. Ett exempel är en extra sjukvårdförsäkring som visserligen många redan har tecknat men som nu också kan väljas via vårt kommunala system. Man erbjuds även ögonlaserbehandling vilket kan var en dryg engångskostnad för var och en men som nu blir lättare att bekosta på ett annat sätt med vår nya anställningsförmån. Christian Gustavsson fortsätter:

– Vi har också erbjudit fertilitetsbehandling via ett bruttolöneavdragssystem. Nu får man som regel några kostnadsfria behandlingar av landstinget men sedan måste man betala själv vilket kan vara drygt för många hushåll, säger Christian och menar även att den anställningsförmånen kan ha ett dubbelt värde för de som nyttjar fertilitetsavdraget.

Uppfinningsrikt och helt lagligt försöker nu kommunen att öka nyrekryteringen med bland annat ökade födelsetal.