Fyra av tio företag vill öka sin omsättning

Svenska små och medelstora företag vill växa och deras förnyelseförmåga är stark. Sammanlagt 42 procent av företagen i Östergötland vill växa genom ökad omsättning genom ökad lönsamhet och 20 procent genom ett ökat antal anställda. Det största hindret anses vara lagar och myndighetsregler tätt följt av brist på lämplig arbetskraft.

Att så är fallet visar Tillväxtverkets stora företagarundersökning, Företagens villkor och verklighet 2014. Totalt 70 procent av de små och medelstora företagen i Sverige uppger att de vill växa. Andelen företag som vill växa har minskat sedan föregående undersökning. De företag som ser störst hinder för att växa är de större småföretagen med 10-49 anställda.

Hamnar i kläm

De hamnar i kläm och upplever hinder som både mindre småföretag och medelstora företag ser. Hindren är till exempel krångliga regler och utökat personalansvar. Det finns en stark förnyelseförmåga bland företagen. Nästan hälften av de små och medelstora företagen uppger att de har utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade varor och tjänster de senaste tre åren.