• Centret har funnits sedan 2007 - innan dess hölls kurser på hyrda anläggningar. Foto: Kenneth Truedsson
  • Meditationssalen, där eleverna tillbringar mycket tid. Foto: Kenneth Truedsson
  • Nordens Vipassanacenter från ett fågelperspektiv. Foto: Dhamma Sobhana

Fullsatt meditationscenter lär ut Buddhas teknik

– Varför praktisera Vipassana? För att det är viktigt att bli genuint lycklig, anser assistentläraren Kenneth Truedsson på Nordens enda Vipassana meditationscenter, beläget i Östergötland. Något som kännetecknar Vipassana är att kurserna uteslutande ges på donationsbasis. Den principen har gällt i över 2 500 år.

Nordens Vipassanacenter heter Dhamma Sobhana och är beläget mellan Ödeshög och Vadstena. Hit reser årligen cirka 1500 elever för att delta i upp mot 25 kurser. Det handlar främst om 10-dagarskurser. Deltagarna kommer mestadels från Sverige och Norden, men även från resten av världen. Centret är ett av totalt 160 i världen där Vipassana lärs ut. Kenneth Truedsson är sedan 2003 assistentlärare och håller kurser sedan centret etablerades 2007. Lärarna får inte någon ekonomisk ersättning för undervisningen, utan lever under resten av tiden vanliga liv med jobb och/eller familj.

Resultat i vardagen

– Främsta anledningen till att meditationen blivit populär måste vara att den fungerar, att de som mediterar märker goda resultat. Vipassana är till för att tillämpas i det dagliga livet och det är där de goda resultaten märks. Negativa känslor som oro, ilska och självupptagenhet minskar i styrka och försvinner, och goda egenskaper som välvilja, tålamod och visdom utvecklas, berättar Kenneth och fortsätter:

– Alla behöver finna genuin lycka som inte är beroende av yttre omständigheter och bli fria från sina negativa reaktionsmönster som ger upphov till så mycket lidande. Det är bra för dem själva och bra för alla andra. På så vis tar man vara på livet på bästa sätt. Ett egofixerat liv är väldigt begränsande.

10 dagars tystnad

Meditationstekniken utmärks av att den inte enbart syftar till avslappning, utan även renar sinnet på djupet genom att negativa reaktionsmönster och spänningar löses upp och försvinner. Praktiken vilar på en etisk grund - man strävar efter att inte skada sig själv och andra. Precis som i Asien lärs den ut i en klosterliknande miljö, på 10-dagarskurser som hålls i tystnad där eleverna stiger upp klockan 4 på morgonen, mediterar 10 till 11 timmar om dagen och följer en lång rad regler.

Utan kommersiella inslag

Själva meditationen börjar med att man utvecklar koncentration, utan avbrott, genom att fokusera på den naturliga andningen. Sedan utvecklar man medvetenhet om kroppsliga förnimmelser. Genom att iaktta de olika förnimmelserna övar man på att varken reagera på dem med välbehag eller obehag och med förståelsen av att förnimmelserna uppstår och försvinner. Inget är statiskt. Det är alltså inga mantran eller visualiseringar som används - enbart medvetenhet i nuet om verkligheten som den är från ögonblick till ögonblick, inom ramen för kroppen.

– Jag tror att många uppskattar att praktiken inte har anpassats till västerlänningar och att den ges helt utan kommersiella inslag. Kanske är kursen alltför intensiv och krävande för en del, men de allra flesta uppskattar att den ges på ett traditionellt sätt. En annan bidragande orsak är säkert att meditationen inte är knuten till någon religion, även om den bygger på Buddhas undervisning, säger Kenneth.

Meningsfullt

Alla 10-dagarskurser blir fullbokade flera månader i förväg och väntelistorna blir längre hela tiden. Centret tar i dagsläget emot 80 elever per kurs och skulle behöva expanderas för att ta emot 120.

– I dagsläget har centret tyvärr inte ekonomin för det och det är brist på lärare. Så det får växa i sin egen takt. Det är ungefär samma situation i andra europeiska länder, säger Kenneth Truedsson och avslutar:

– Jag kan inte föreställa mig något mer meningsfullt än att hjälpa till att lära ut Vipassana. Det är enormt givande att se människor ta till sig praktiken och verkligen bli fria från djupt rotat lidande.