• Lars Göran Torpheimer har gått från att vara företagsledare för ett litet företag till ett va  de största  i sitt slag på bara några år. Foto: Tommy Pettersson
  • Nyligen landade man en riktigt stort avtal med ett av de större telecombolagen. Foto: Tommy Pettersson

Från det lilla till det stora

Torpheimergruppen har gått från en blygsam start till att vara ett av de största privatägda installationsbolagen i Sverige. Möt Lars-Göran Torpheimer, mannen bakom företaget och visionerna.

Hans handslag är fast och blicken stadig. Man känner direkt förtroende för Lars-Göran, eller Lasse som han verkar kallas av kollegor, anställda och säkerligen kunder också, och känslan av att detta är en man som vet vad han talar om men som också lyssnar. Efter bara några minuter i huset på Finnögatan förstår man att han bryr sig om sina anställda och har ett ord för alla och envar.

– Jag tycker det är viktigt att man lyssnar på de som jobbar i verksamheten och man har ett kamratligt förhållande men det är även viktigt att veta vem det är som bestämmer när det bränner till, säger Lasse då vi slagit oss ner i ett konferensrum för att prata om familjeföretaget Torpheimergruppen. Ett företag som Lasse startade med sin fru Yvonne 2001. Då var det en ganska blygsam verksamhet som omsatte runt fyra miljoner och hade två anställda. I mars 2016 är man runt 210 anställda och omsätter 600 miljoner. Ambitionsnivån är dock högre satt.

En miljard 2020

– Jag siktar på att vi 2020 ska omsätta en miljard per år. Varför? Jo, därför att något ska man sträva mot och att en miljard är en rund och bra siffra. Lasse startade dock sitt företagande mycket tidigare då han alltid känt att han velat ha sin egen rörelse. 1992 blev det verklighet då han startade sitt första företag. Det gick så pass bra och man expanderade men mot slutet av 90-talet fick paret Torphemiers dotter diabetes och Lars-Göran kände då att det var dags att dra ner på tempot. Han sålde då sitt företag.

– Jag har kommit underfull med att pengar inte är allt och att hälsan är viktigast.

Startade 2001

Torpheimergruppen har numera åtta ben att stå på och dessa är entreprenad, el och elteknik, fiber, data och säkerhet, VVS, automation, sanering, energi och slutligen logistik och förvaring.

Att vara ett familjeägt företag är viktigt för Lasse. Han lägger dock inte sin näsa i blöt överallt och hela tiden utan betonar vikten av lita på sina medarbetare och kunna vara öppen.

– Jag vet de familjeföretag där man knappt törs öppna böckerna och visa dem för sina medarbetare i rädsla för att visa sina tillkortakommanden och kanske avslöja en eller annan dålig affär. För mig är det precis tvärtom, upp med allt på bordet istället.

Delaktighet

Att låta medarbetarna vara delaktiga är ett sätt att behålla kompetensen inom företaget. Att ta vara på de äldre medarbetarnas kunskap, eller kanske rent av, ta till vara på dem som redan gått i pension och låta dem vara med och jobba är ett annat sätt. Att låta de äldre vara mentorer för de yngre är ännu en och båda ryms inom de olika grupperna "Ättestupan" och "V2".

Datahallar

Torpheimergruppen har nyss landat ett avtal med ett av de största telecombolagen i landet och fortsatt bygge av flera datahallar åt dem. Hallarna ska tas i drift under 2017 och då till ett värde av drygt en halv miljard. Torpheimergruppen har arbetat med den aktuella kunden och dess datahallar i dryga sju år7 år.

Lars-Göran Torpheimer är sedan 1 februari även åter koncernchef för Linköpingsbaserade Torpheimergruppen. Den tidigare koncernchefen Leif Lindberg har fått i uppdrag att påbörja en etablering i Småland, Blekinge och Halland. Jens Östrup fortsätter som vice koncernchef. Ny i koncernledningen är Leif Ericsson, även han vice koncernchef. Leif Ericsson har samtidigt lämnat chefsposten i koncernbolaget Torpheimer System och efterträtts av Patrik Holstensson.

Linköping, Norrköping och Stockholm

Torpheimergruppen, har i dag kontor i Linköping, Norrköping och Stockholm. Man siktar nu på en nationell expansion och den kommande etableringen i södra Sverige är ett led i detta. Lars-Göran Torpheimer utnämndes nyligen till östra Sveriges främsta entreprenör i tävlingen EY Entrepreneur Of The Year.