• Sedelsalladen som är på ingång i det svenska samhället. Foto: Tommy Pettersson
  • Fredrik Wange på Riksbanken förklarar vad som räknas som mynt. Foto: Riksbanken

Förvirring kring mynt och sedlar

Det har rått en viss förvirring de nya sedlarna som skulle varit ute på marknaden men blev lite försenade. Det råder också förvirring kring de mynt som lanseras 2017 trots att Riksbanken gått ut med en informationsbroschyr till hushållen.

Riksbanken har börjat med det största utbytet av svensk valuta. Både sedlar och mynt ska bytas ut under en två-års period.

Linköping först ut?

Torsdagen den förste oktober skulle de nya 20-, 50-, 200- och 1 000-kronorssedlarna nå ut till vissa städer, däribland Linköping. Men så blev inte fallet. Utbytet av sedlar började förra veckan och en del av de nya sedlarna transporterades ut i landet. För den nya tvåhundrakronorssedeln blir det en testperiod i 29 orters bankomater, varav Linköping/Stora torget var en av dessa.

Många människor försökte förgäves få ut den aktuella tvåhundrakronorssedeln under onsdagen men de nådde ut först i helgen.

De nuvarande 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna blir ogiltiga efter den 30 juni 2016. Gamla och nya sedlar kommer alltså att vara giltiga parallellt under nio månader och byts därmed ut successivt. I oktober 2016 kommer de nya 100- och 500-kronorssedlarna och de nya mynten; 1-, 2- och 5-kronan. De nuvarande 100- och 500-kronorssedlarna och 1-, 2- och 5-kronan blir ogiltiga efter den 30 juni 2017.

Förtydligande

I den broschyr som Riksbanken skickat ut skriver man att alla mynt utom 10-kronan blir ogiltiga efter den 30 juni 2017. Under en följd av år har Riksbanken givit ut så kallade jubileumsmynt i olika valörer och enligt texten i broschyren blir alla mynt ogiltiga och förlorar sitt värde.

– Nej det stämmer inte att alla mynt blir ogiltiga utan enbart de mynt vi brukar kalla bruksmynt omfattas av förändringen. Vi skiljer på begreppet minnesmynt och bruksmynt här på Riksbanken och det hade blivit lite förvirrande om vi hade blandat in jubileumsmynt i broschyren, säger pressekreterare Fredrik Wange på Riksbanken när vi ber om en förklaring till vad som räknas som mynt.

Riksbanken växlar in

Det har inte gått att använda jubileumsmynt eller så kallade minnesmynt i handeln eller att växla in hos bankerna under en längre tid. Många sitter med stora samlingar av minnesmynt i hopp om värdestegring som dessvärre i stort sätt uteblivit med några få undantag. Flera samlare har därför försökt växla in dem hos sin bank, men fått kalla handen trots att minnesmynt är giltigt, lagligt betalningsmedel.

Mynten är antingen präglade i guld eller silver. Riksbanken har uppmärksammat problemet och erbjuder sedan den första juli i år att växla tillbaka minnesmynt till nominellt värde. Dock behövs en blankett som finns på Riksbankens hemsida att hämta. Riksbanken löser in giltiga minnesmynt utgivna av Riksbanken, så länge det inte finns någon misstanke om att de har koppling till något brott.