• David Sernald, vd för ett säkerhetsföretag, drog i gång ett forum på Linkedin för ett år sedan där företagare i Söderköping kan dra nytta av varandra. Foto: Leif Larsson

Forum som främjar företagare

För ett år sedan drog David Sernald i gång forumet Näringsliv Söderköping på Linkedin. Här kan företag och företagare vara till nytta för varandra på flera vis. – Nätverkande är en viktig del i affärslivet. Alla blir starkare genom att hjälpas åt, klargör David Sernald.

Han äger och är vd i företaget Smart Säkerhet & Bevakning AB som har 14 anställda, kontor i Söderköping, Norrköping och Linköping och totalleverantör inom säkerhet. Företaget har haft vinning av forumet på Linkedin, sajten som är en slags Facebook för näringsliv och företagare.

– Vi har gjort en handfull affärer tack vare kontakter på forumet och skaffat åtminstone en stor kund, berättar David Sernald.

Bara i Söderköping

Hans grundtanke med Näringsliv Söderköping var ett forum där företagare snabbt och enkelt skulle kunna komma i kontakt med varandra. Även söka folk till sina företag, bolla idéer med varandra, informera om företagsträffar och mycket annat.

– Företagare får söka för att få vara med i gruppen och ett krav är att företaget verkar aktivt i Söderköpings kommun. Ibland söker andra, som exempelvis har ett företag i Linköping, men de har fått nej. Det här är något lokalt och de som är med ska på något sätt bidra till näringslivet i Söderköping. I dag är vi 80 medlemmar och det är ganska bra för ett sådant här forum. Det finns ju en del andra forum på internet, påpekar David Sernald.

Hans eget företag har alltså gagnats av det egna påfundet. Men även andra har tjänat på att delta på Linkedin-gruppens sajt.

– Jag vet en kvinna som blev anställd eftersom en person på forumet kände någon som hade en syster som skulle passa för ett jobb. Det företag ofta har minst av är tid och då är det förstås bra att man på ett smidigt kan hitta någon som man vet är lämplig för ett arbete, konstaterar David Sernald.

Forumet lever

Söderköping är en liten marknad men kan ett företag slå sig in på den så är det en fördel att verka på en liten ort.

– Om företaget gör ett bra jobb så ger det eko snabbt. I det kan forumet vara till stor hjälp. I vårt företag trycker vi mycket på det lokala och företag tjänar på att handla lokalt av andra företag.

Ett år efter att forumet startade tycker David Sernald att det fortfarande sjuder av liv. Många är inne på sidan och ger sig till känna.

– Jag har sett att en del som rutin lägger ut platsannonser där, samma som de har på arbetsförmedlingen. En del lägger också ut sin pressmeddelanden. När det var en inbrottsvåg i Söderköping i höstas så la vi som säkerhetsföretag ut både varningar och tips om hur man kunde skydda sig, säger David Sernald.

Han påpekar att det här med samarbete mellan företag är lite bortglömt och kan bli bättre.

– På forumet kan man genom att ta upp och diskutera vanliga ämnen skapa relationer till andra företagare. Och relationer skapar affärer, fastslår David Sernald som på sitt sätt sett till att affärerna i Söderköping har en bra chans att öka.