Första Gröna lånen ges ut

Norrköpings kommuns Internbank ger nu ut sin första Gröna obligation på 600 miljoner kronor för att öka medvetenheten och intresset för hållbara investeringar i kommunen och samtidigt inspirera investerare att placera sina pengar i hållbara projekt.

Tillsammans med SEB har Norrköpings kommun tagit fram ett ramverk som styr vilka projekt som kan finansieras genom de Gröna obligationerna. Investeringar kan göras i projekt med inriktning på bland annat hållbara transporter med förnybara bränslen, avfallshantering,

hållbara byggnader och förnybar energi. En mindre andel kan också investeras i projekt om klimatsmart mat, hållbart jordbruk, biologisk mångfald och minskad kemikalieanvändning.

– Nu har vi börjat göra en del av kommunens låneportfölj grön. Det är ett första steg att lyfta in miljötänkandet även i kommunens låneverksamhet och visa hur finans och miljö kan samarbeta tillsammans och skapa nytta både för kommunen och investerarna, säger Göran Lindgren, finansdirektör i Norrköpings kommun.

Inte i fossila projekt

Den gröna obligation som Norrköpings kommun ger ut löper på fem år med 600 miljoner kronor. Ramverket är granskat och godkänt av det oberoende norska klimat- och miljöforskningsinstitutet CICERO. CICERO ger Norrköpings kommun det högsta betyg – Dark Green och lyfter särskilt fram att kommunen inte avser att investera i fossila projekt.