• Göran Trysberg, näringslivssamordnare i Valdemarsviks kommun, berättar att det just nu görs mark tillgänglig för företagsbyggnation, något som inte hänt på länge. Foto: Leif Larsson

Företagssug efter tomter

I Valdemarsviks kommun släpps industrimark både vid samhällets infart och i grannorten Ringarum. Och intresse hos företagare finns.

– Det handlar om företag som vill växa, småföretag som vill anpassa sig till sin utvecklingspotential och känner att de behöver större yta. Det har inte hänt på länge att företag söker ny mark för byggnation, förtäljer Göran Trysberg, näringslivssamordnare och ansvarig för turistfrågor i Valdemarsviks kommun.

Sparar tid

Vid infarten till Valdemarsvik, bredvid E22, har kommunen gjort flera tomter tillgängliga för företagsetablering. Centralt i Ringarum är det ett liknande scenario med en handfull tomter.

– I Valdemarsvik har vi hittills gjort en affär och det finns fler intressenter. I Ringarum skulle det i princip kunna bli fullt direkt, upplyser Göran Trysberg

Han påpekar att Valdemarsvik snart närmar sig Norrköping tidsmässigt tack vare den nya förbifarten i Söderköping. Vilket gör Valdemarsvik mer attraktivt att både bo i och driva företag. Pendlingen blir enklare både till och från Norrköping och Söderköping. I sammanhanget blir Ringarum ett bra alternativ, beläget mittemellan Valdemarsvik och Söderköping.

– Även bostadsområden tas nu fram i Ringarum. Så vi ligger i fas med den framtida förbifarten. Det här sammanfaller också med den nya höghastighetsjärnvägen som passerar Norrköping och det lär också bli positivt för oss. Det är en snabb och bra bilväg hit från Norrköping och den blir ännu snabbare när man kan passera utanför Söderköping. Det är viktigt att man också gör en bra logistiklösning i Norrköping så det inte stockar sig där, redogör näringslivssamordnaren. Många byggare Valdemarsviks näringsliv innehåller till största delen mindre företag. Det är en rejäl blandning. Byggsektorn sticker dock ut. Många mindre byggföretag finns i kommunen, fler än normalt sett till storlek och folkmängd. Vilket beror på kommunens attraktionskraft för turister och sommarboenden. Inte minst Gryts skärgård lockar.

– I kommunen bor det 7 500 personer och det ökar till 30 000 på sommaren. Det finns väldigt många fritidshus och det ska också underhållas och det ger jobb till snickare, rörmokare och målare. Göran Trysberg sysslar också med turistfrågor och berättar om ett projekt som startade 2012 och som slagit väl ut och gynnar turismföretagare.

– Företag har en gemensam broschyr och har också ett gemensamt deltagande på vildmarksmässan i Älvsjö. Man har en tydlig marknadsföring som samlat visar hur en turist kan åka båt, bo, utöva olika fritidsaktiviteter och visar hur mycket allt kostar. Flyktingar som företagare I näringslivet i Valdemarsvik sker förändringar på grund av att kommunen är en av dem som per capita tar emot flest asylsökande.

– Det finns ett rådgivningsorgan för nyföretagande för dem och det finns flyktingar som sökt stöd för att starta företag. Att lära sig svenska är viktigt för att lyckas och bästa sättet att lära sig språket är att komma ut och jobba. Kartläggningen av deras utbildning och hur den kan användas i Sverige är också en viktig del. Slutligen sammanfattar näringslivssamordnare Göran Trysberg:

– Jag tror näringslivet i Valdemarsvik mår relativt bra, jag har inte fått några signaler om något annat. Visst, vissa företagare säger att det är tufft, men för många fungerar det.