• Mattias Eriksson, ordförande i Näringslivsrådet i Mjölby och Claes Jonasson, näringslivschef i Mjölby kommun, är starkt involverade i Företagsraketen, ett samarbete mellan företag och kommunen för ett bättre näringslivsklimat. Foto: Leif Larsson

Företagsraketen gynnar näringslivet

I Mjölby ska näringslivet få fart och höjd via Företagsraketen. Det är ett tolvpunktsprogram framtaget av representanter från näringslivet och kommunen.

– I grund och botten handlar det om samverkan och för företag och kommun att kommunicera på ett enklare och mer begripligt sätt, förklarar Mattias Eriksson, ordförande i Näringslivsrådet i Mjölby.

Flera aktioner ledde fram till Företagsraketen. Förra året bildades Näringslivsrådet i Mjölby med åtta representanter från både stora och små företag. Rådet var med och gjorde en enkät hos företag i Mjölby som visade vilka frågor man ville att kommunen skulle hjälpa till med.

– Fyra områden stack ut. Myndighetsutövning, kompetensförsörjning, samverkan mellan kommun och näringsliv och infrastruktur, upplyser Claes Jonasson, näringslivschef i kommunen. I fjol arrangerade kommunen en intern utbildning för alla förvaltningar under rubriken Förenkla helt enkelt. Man kom fram till viktiga frågor för näringslivet och resultaten samkördes med det som kommit fram i Näringslivsrådets analys.

– Det gick att sätta karbonpapper emellan. Det här blev ett gediget underlag för en handlingsplan som var både tydlig och tidsatt. Programmet på tolv punkter fick namnet Företagsraketen. En del av punkterna är genomförda, andra är på gång och senast våren 2018 ska allt vara genomfört, redogör Claes Jonasson.

Lotsfunktion

I programmet ingår bland annat en lotsfunktion så att företag lättare får kontakt med kommunen, en fördjupad utbildning för vissa tjänstemän i näringslivsfrågor, samverkan mellan kommun och företag kring utvecklingsprojekt som exempelvis Omlastningscentral Skänninge och framtagande av utvecklingsplaner hos varje förvaltning för hur man kan verka för ett bättre näringslivsklimat.

– Ofta upplevs kommunala processer som krångliga av företagen. Tanken är att det nu ska bli lättare att få svar på alla möjliga typer av frågor som rör företagande, påpekar Mattias Eriksson. Företagsraketen har varit i funktion i sex månader. Det strukturella tas hand om först men redan finns det konkreta exempel på samarbete.

– Kommunen och några företag har tagit fram en kunskapstrailer. Det är en demovagn som ska åka runt till bland annat mässor och visa vilka utbildningar och vilket arbetskraftsbehov det finns i Mjölby. Den utrustas efter det marknadsföringsbehov som finns vid varje tillfälle. Det finns även planer på en Sverige-resa med trailern, berättar Claes Jonasson.

Näringslivschefen

Han tillträdde som näringslivschef 2016 och tyckte då det var dags för ett omtag gällande näringslivsfrågorna. Mjölby hade dalat från plats 28 i Svenskt Näringslivs ranking år 2010 till nuvarande plats 113.

– Vi vill i alla fall vill upp bland de 25 procent som ligger högst. Vi kan inte komma i topp men vi vill ligga högt, säger Claes Jonasson. Rankingen är förstås inte den enda indikationen för ett bra näringsliv.

– Många siffror pekar uppåt och i Mjölby har det blivit 1 400 nya jobb de fem senaste åren. Och fler blir det. Men rankingen visar ju något och vi vill bli bättre, påpekar Claes Jonasson. Företagsraketen är en separat insats men när det slutförts så lever såklart näringslivsfrågorna kvar.

– Näringslivsrådets arbete fortsätter och många punkter i programmet ska följas upp så att de blir ännu bättre, avrundar Mattias Eriksson.