Företagsmässa till Norrköping

Torsdagen den 28 februari kommer Företagsmässan till Norrköping för första gången. Det blir ett tillfälle för företagare i olika branscher att knyta kontakter.

Mässans syfte är att vara en kontaktyta mellan olika företag och arrangörerna vill underlätta för företagare att hitta varandra så att nya samarbeten kan inledas.

-Vi såg ett glapp vad gäller företagsaktiviteter i Norrköping. I Linköping finns redan liknande mässor, men inte i Norrköping, därför valde vi att lägga mässan där, säger Carina Wander-Levin, arrangör.

Många olika branscher

Mässan som tidigare hållits både i Kristianstad och Helsingborg kommer i Norrköping att bestå av närmre 30-talet utställare.

Det brukar ramla in ytterligare några när anmälningstiden går ut, så exakt hur många det blir vet vi inte riktigt ännu, säger Carina Wander-Levin.

Utställarna kommer från många olika branscher i Östergötland, vilket Carina Wander-Levin tycker är en fördel.

-Då kan möten mellan företag som kanske inte annars skulle träffats ske. Och gemensamt för många branscher är ju att de producerar tjänster, då kan man lära av hur andra gör, säger Carina Wander-Levin.

Föredrag

Under mässdagen kommer utställarna förutom att nätverka kunna delta i föredrag. Bland annat kommer föreläsningen ”affärsutveckling via sociala medier” att ges av inspiratören och affärsutvecklaren Tanja Parkkila.

-Sociala media är viktigt i alla branscher i dag och vi måste veta hur vi ska hantera dem för att kunna utveckla våra företag och bli framgångsrika, säger Carina Wander-Levin.

En föreläsning kommer också att ges på ämnet egenanställningar.

-Egenanställning är när en person vill sälja sina tjänster, exempelvis som konsult, utan att behöva starta ett eget företag för att fakturera. Detta är en form som ganska många personer använder sig av, men som en del människor inte vet så mycket om.

Återkommande arrangemang

Mässan är tänkt att bli ett återkommande inslag i det östergötska näringslivet.

-Därför hoppas vi att så många som möjligt dyker upp.

Arrangerar mässan gör företaget Xontraktor tillsammans med Borgen Folkets Park och Östergötlands näringslivstidning.

Therese Ekstrand