Företagskonkurserna minskade i mars

Företagsklimatet i Sverige fortsätter att vara gynnsamt. Totalt gick 495 företag i konkurs i mars vilket är en minskning med två procent jämfört med samma månad förra året. Hårt drabbade denna månad blev dock Karlstad där totalt 226 medarbetare berördes av två stora konkurser.

Antalet konkurser fortsätter att minska, även om kurvan har planat ut från förra månaden. Totalt gick 495 aktiebolag i konkurs under mars vilket kan jämföras med 507 året innan. Sett till årstakt har konkurserna under januari till mars minskat med 13 procent jämfört med samma period i fjol.

Två stora

Sett till de tio största konkurserna återfinns två av dem i Karlstad, Förenade Buss i Värmland AB (omsättning 332,1 miljoner) och Förenade Buss i Karlstad AB (omsättning 144,9 miljoner). I topp finns även norrlandsföretaget Lakkapää Sverige AB i Luleå (omsättning 175,3 miljoner). 32 av 495 de konkursade företagen hade 10 eller fler anställda och totalt berördes 1 563 anställda, en minskning med tre procent jämfört med samma period förra året (1 609). Totalt 226 medarbetare drabbades i Karlstad i samband med att Förenade Buss i Värmland AB och dotterbolaget Förenade Buss i Karlstad AB gick i konkurs. Näst största konkursen sett till antal anställda var Bäckströms Mekaniska i Hofors AB med 152 anställda, följt av Lakkapää Sverige AB i Luleå med 56 anställda.

Uppåt i storregionerna

Även om mars varit en god månad för de flesta län så visar konkursstatistiken hittills i år att vissa län har ökat i antalet konkurser, exempelvis Bleking län (+133 procent), Kronobergs län (+92 procent) och Värmland (+36 procent). De län där konkurserna minskat mest jämfört med samma period förra året är Västmanland (-65 procent), Gotland (-58 procent) och Gävleborg (-45 procent). Noterbart är också att storstadsregionerna på årsbasis fortsätter att följa sjunkande siffror - Stockholm (-2 procent), Västra Götaland (-14 procent) och Skåne (-17 procent). Antal konkurser i Östergötland var i mars 2015 25 men endast 14 ett år efter.