Företagarna nöjda med kommunen

Sveriges Kommuner och Landsting har nyligen presenterat sin rapport om hur företagare uppfattar kommunens myndighetsutövning. För Norrköpings kommun har både NKI, nöjd-kund-index, och ranking förbättrats.

Rapporten visar att det finns ett starkt engagemang för företagsfrågor bland Sveriges kommuner och att företagarna samtidigt blir allt nöjdare med kommunernas service. Norrköpings kommun har i år både förbättrat sitt NKI och nått en bättre placering i rankingen. Företagarna i Norrköpings kommun ger varierande betyg till de olika myndighetsområdena. Högst NKI får Brandtillsyn med ett värde på 81 (rikssnitt 76). Lägst NKI tilldelas Markupplåtelse med ett värde på 59 (rikssnitt 67). Största ökningen från förra mätningen ses på Miljö- och hälsoskydd som ökat 6 enheter till 69 (rikssnitt 68). På servicesidan är företagarna i Norrköpings kommun mest nöjda med bemötande (71, rikssnitt på 75), tillgänglighet (69, rikssnitt på 72) och rättssäkerhet (72, rikssnitt på 70).

– Vi vill ha en återkoppling på vad företagarna som varit i kontakt med oss tycker. Genom undersökningen får vi besked från företagarna vad de är nöjda med och vad de tycker vi behöver bli bättre på. Det företagarna tycker är viktigast att ytterligare förbättra är effektivitet och kompetens, säger Anne Revland näringslivsdirektör.