• Bengt Westerberg är ordförande i Boxholms företagsförening som arbetar aktivt på flera sätt för att företag ska kunna lyfta frågor och dryfta problem. Här är Bengt utanför sitt företag, Ekebergs Värdshus. Foto: Leif Larsson

Förening för företagens främjande

I Boxholms företagsförening finns cirka 100 företag. Syftet med föreningen är att lyfta lokala frågor som påverkar företagen. – Jag tror att en företagsförening är viktigare i en liten kommun. Vi brukar vara 20 personer på våra lunchmöten, någon gång uppåt 30. Att många går på mötena tyder ju på att föreningen är viktig, påpekar Bengt Westerberg, inne på sitt första år som ordförande.

Via föreningen kan olika frågor slussas vidare, framför allt till kommunens styrande och tjänstemän.

– Om det sedan hjälper är en annan sak. En liten kommun har ju inte hur mycket pengar som helst. Det är i alla fall mycket lättare att få kontakt med politiker och tjänstemän än i en stor kommun, konstaterar Bengt Westerberg.

Företagsföreningen rymmer många olika firmor, bolag och rörelser av skiftande storlek. Alla med olika behov och problem.

– Många frågor är också gemensamma. Och om en förening med 100 medlemmar tar upp en fråga med kommunen så är det större tyngd bakom än om ett enskilt företag gör det, klargör ordföranden.

Föreningen har flera aktiviteter. Varje månad är det lunchmöte och då inbjuds någon att hålla föredrag. Det kan vara Försäkringskassan som berättar om kommande förändringar eller ett företag som informerar om sin verksamhet.

Vår och höst gör man studiebesök, antingen för att se ett företag från insidan eller av ren nöjeskaraktär. Informella möten är oftast de mest givande och ge idéer eller till och med nya affärspartners. En sådan informell träff är den populära julfesten som brukar hållas på Ekebergs Värdshus som Bengt Westerberg driver sedan november 1995.

– Många företag känner inte till varandra, jobbar kanske i det tysta och har sin kundkrets utanför hemkommunen. Men när man träffar andra företagare så kan man plötsligt inse att det också finns en marknad i Boxholm. Och en möjlighet att samarbeta.

Många viktiga frågor

En annan regelbunden sammankomst är den i december då företagsföreningen på sitt styrelsemöte bjuder in kommunchef, politiker och tjänstemän. Viktiga spörsmål tas upp på det kommande mötet. Bengt Westerberg redogör:

– Vi vill veta om det ska bli bostäder i Frostlingshuset som kommunen köpt och ska renovera. Det finns för få lägenheter i Boxholm i dag. Personer som rekryteras utifrån till Boxholmsföretag måste ha någonstans att bo.

En annan diskussion som lär poppa upp är den om industrimark.

– Företag som vill flytta hit måste kunna få mark att bygga på direkt. Jag har hört rykten om att det kan bli aktuellt att upplåta sådan mark nära järnvägens depå. På mötet hoppas vi får mer information om det.

En annan viktig fråga är att göra det enklare att pendla till andra orter för att jobba.

– På ett Leader-möte togs frågan om pendling upp. Då diskuterades ett intervall på 15-20 minuter för tågavgångarna. Det skulle betyda att det vore betydligt enklare att resa till och från exempelvis Linköping. En villa i Linköping kostar 1-1,5 miljoner kronor mer än här så fanns det riktigt bra möjligheter att pendla så skulle nog många hellre välja att bo i Boxholm. Men tät pendling kostar en hel del och det återstår att se om kommunen anser att det lönar sig.

En företagsförening är alltså nyttig om den används på rätt sätt.

– Det krävs att medlemmarna berättar om sina problem. Om ingen säger något då tror man ju att allt är bra och föreningen onödig. Men jag är säker på att den behövs, avrundar Bengt Westerberg.