Förarlösa fordon

Självkörande fordon är en av de största revolutionerna som sker i fordonsindustrin just nu. Fördelarna är många, men det skapar också utmaningar för hur omgivningen ska reagera på fordonen.
För Interactive Institute som forskar i frågan är det viktigt att hitta ett system där människor kan skapa tillit till fordon då de framförs utan en aktiv förare. I ett pågående forskningsprojekt ska Interactive Institute nu testa hur människor reagerar i mötet med ett förarlöst fordon.