• Helena Thulin har svårt att hålla sig för skratt när hon ställer sig bredvid Brynäströjan. Foto: Stefan Hedström

För sjätte året i rad

100-dagen

50 företag samlades för sjätte året i rad i NuLinks regi för att få hjälp och för att få nätverka med politiker och företagsinkubatorer.

100-dagen är alltså dagen då tjänstemän och politiker besöker Linköpings företagare för att diskutera både problem och möjligheter i deras vardag. Händelsen är NuLinks största årsarrangemang och är av stor vikt för kommunens näringsliv. NuLinks uppdrag är just att skapa förutsättningar för näringslivet och främja dess utveckling i Linköping.

100-dagen

Det dagen främst handlar om handlar är att företag ska kunna få svar på frågor.

– Företagen behöver en plats där de kan lyfta sina funderingar. Till exempel: vad behöver jag stöd med, eller vad gör jag med den här produkten, säger  Helena Thun, näringslivsutvecklare NuLinks.

LEAD

Ett av de främsta verktygen för att hjälpa företag är företagsinkubatorer. För att förklara det enklast kan man se det som en kuvös för företag, där företagen får hjälp innan de släpps ut till verkligheten. En av de främsta är Linköpings universitetsägda LEAD. Det de gör är att ge stöd och coachning samt hjälper även till med exempelvis tekniska lösningar.

Nätverk

Halva dagen bestod av företagsbesök och den andra handlade om nätverksmingel.

– En av de viktigaste faktorerna under dagen är att nätverka. Att kunna ge företag input och inspiration. Det är också en plats för att få politiker att förstå hur företag arbetar, säger Helena Thun.

Samarbete

En av huvudfrågorna under dagen var: hur bygger vi världens bästa Linköping?

- Det handlar om att samhällets alla instanser måste samarbeta, till exempel måste det finnas gemensamma intressen mellan universitet och företag – hur får vi studenter att stanna i Linköping, och vad vill företagen ha för utbildning, menar Helena Thulin och avlutar: Vi inom NuLink vill fylla på folks kunskapsbanker och koordinera insatser och kumskap i och kring olika utbildningar och företag i det moderna samhället.