FMV beställer för miljarder

Strax innan Saab presenterade sin helårsrapport för 2012 presenterades det avtal för nästa generations stridsflygplan Gripen E som man ingått med Försvarets materielverk (FMV).

Avtalet omfattar utveckling och modifiering av Gripen E för Sverige under perioden 2013-2026 samt en eventuell beställning på nyproduktion av Gripen E från Schweiz. FMV har idag gjort en första utvecklingsbeställning på 2,5 miljarder kronor för verksamhet under 2013-2014. Resterande beställningar från Sverige förväntas under 2013-2014 och sammanlagt omfattar avtalet möjliga beställningar på totalt 47,2 miljarder.

Riksdagen nästan enig

Riksdagen beslutade nyligen  att Sverige ska fortsätta med Gripenutvecklingen och det avtal som nu ingåtts leder fram till en första leverans av Gripen E 2018 till Sverige.

Avtalet innehåller rätt för FMV att under vissa omständigheter helt eller delvis göra avbeställningar. Om så sker har Saab rätt till ersättning för upparbetade kostnader samt avvecklingskostnader. Avtalet innehåller även delar som reglerar vad som gäller om Schweiz beslutar att inte anskaffa Gripen E.

– Detta är en historisk händelse för Saab. Vi är stolta över att fortsätta leverera ett världsledande stridsflygplan till Sveriges flygvapen. Gripen har länge varit ryggraden i luftförsvaret för såväl Sverige som flera andra länder. Nu tas nästa steg, vilket också innebär stora möjligheter på exportmarknaden i många år framöver. Även befintliga kunder som opererar Gripen C/D versionen kommer att kunna ta del av utvecklingen vid sina framtida uppgraderingar, säger Saabs VD och koncernchef Håkan Buskhe och får understöd av  Lennart Sindahl, chef för affärsområde Aeronautics.

– Vi går nu in i en utvecklings- och utprovningsfas som kommer att sysselsätta en stor del av vår nuvarande personal. Vi räknar även med nyanställningar. Produktionen kommer att ske i Sverige med leverantörer från många länder. Vi fortsätter att utveckla det framgångsrika Gripen-konceptet med egen innovativ, unik design och vår egen programvara kombinerat med delsystem från olika leverantörer från hela världen, menar säger Lennart Sindahl.

Tekniska kliv

I Schweiz behandlas frågan om landet ska köpa 22 Gripen E och i avtalet finns därför en reglering om leverans av 22 nyproducerade Gripen E om beslut fattas. De tekniska kliven som görs med Gripen E har bevisats i Gripen 39-7 E/F demonstratorprogram med demoflygplanet som flugit över 250 timmar i bland annat Sverige, Storbritannien, Indien och Schweiz sedan 2008.

Bokslut

Trots utmanande marknadsförutsättningar under 2012 ökade orderingången för Saab med nio procent under året. Under det fjärde kvartalet mottog vi en beställning på sjömålsroboten RBS15 Mk3 och under året mottog man ytterligare viktiga beställningar.

– Vi nådde en underliggande rörelsemarginal i linje med 2011, samtidigt som våra investeringar i marknadsföring och försäljning ökade. För att stärka vår ledande teknologi och vårt framtida erbjudande i det rådande utmanande marknadsläget, ökade vi även våra investeringar i egenfinansierad utveckling. Vi investerade cirka 7,5 procent av våra försäljningsintäkter i självfinansierad utveckling under 2012, jämfört med 5,8 under 2011, säger Saabs koncernchef Håkan Buskhe.

Tommy Pettersson