• Yvonne Rosmark, VD för Nulink, Linköpings näringslivsbolag. Foto: Tommy Pettersson
  • Yvonne Rosmark jobbade tidigare på SAAB. Foto: Tommy Pettersson
  • Gripen finns redan på Flygvapenmuseet. Foto: Patrik Ekström

Flyghuvudstaden växer

Nu i högsommarvärmen avgörs fotbolls VM i Brasilien och världens blickar är riktade mot landet. Ska man klara av detta gigantiska arrangemang? Stora sociala problem, strejk inom kollektivtrafiken och risk för protester nu när all världens media är samlade på arenorna.

Helt klart är att med ett världsmästerskap i fotboll följer också investeringar och framtidshopp om tillväxt. Sverige är inte med denna gång i mästerskapen men vi bör följa landets ekonomiska utveckling med spänning eftersom man funderar på huruvida man ska gå vidare med sitt flygplansköp eller ej. Nyligen var en brasiliansk delegation i Linköping för att fortsätta det kreativa samarbetet med Saab som inletts sedan länge.

Schweiz befolkning sa i maj nej i en folkomröstning och det är inte så mycket mer att orda om det. Men i Linköpings flygplansfabrik i Råberga fortsätter man att producera i oförminskad takt.

Försvaret beställer

I februari 2013 undertecknade Saab ett ramavtal med Försvarets Materielverk  gällande utveckling och produktion av 60 Gripen E-plan till Sverige och Schweiz ställningstagande innebär ingenting för dessa plan.

Schweiz nej innebar att upphandlingsprocessen för Gripen E avbröts. Men Gripen E-programmet fortsätter enligt plan med utveckling och produktion av 60 Gripen E till Sverige för leveransstart planerad till 2018.

Inom ramen för industrisamarbetsprogrammet har över 500 avtal tecknats med 125 schweiziska företag, vissa av dem med Saab, men de flesta med Saabs underleverantörer och partners. Detta är ett tydligt bevis på de starka och långsiktiga relationer som finns mellan Schweiz och Sverige. Saab kommer att fortsätta att samarbeta med schweiziska företag och befintliga kontrakt kommer att hedras i enlighet med gällande villkor.

18000 sysselsatta

Landets flyghuvudstad, Linköping, fortsätter att växa och idag är cirka 18 000 personer sysselsatta med flygrelaterad verksamhet. Även om Saab fick bakslag vid försäljning av stridsflygplanet Gripen till Schweiz , finns det goda utsikter för en ökad flygplansproduktion i Linköping. Brasilien har politiskt intresse för ett köp av 36 plan och förhandlingarna är inne i ett spännande läge, där besked kan väntas i slutet av året.

Det politiska beslutet 2010 att bilda ett svenskt flygkluster i Linköping har resulterat i ”Aerospace Cluster Sweden (ACS)”. Klustret är öppet för nationella aktörer med koppling till flyget, som har siktet inställt på den internationella marknaden. Idag har ett stort antal företag anslutit sig till klustret och fler med flygrelaterad verksamhet är på väg att etablera sig i Linköping.

– Det var helt rätt av politikerna att satsa på ett flygkluster i Linköping. Intresset har varit stort både nationellt och internationellt. Det visar inte minst de flygdagar vi haft två gånger på Malmen, som rönt stor internationell uppmärksamhet. Det var planerat att vi skulle upprepa flygdagarna i år, men helikopterflottiljen kunde inte få in dagarna i sitt pressade schema. Istället satsar vi nu på 2016, då det sammanfaller med Flygvapnets 90-års jubileum, säger Yvonne Rosmark, VD för Nulink, Linköpings näringslivsbolag, som aviserar att klustret under hösten kommer att ansöka om medlemskap i European Aerospace Cluster Partnership. Detta för att öka tillväxten och skapa ett större nätverk.

Lång flyghistoria

Kommunen har en mer än en hundraårig historia i flyget. Sveriges första flygskola bildades på Malmen av flygbaronen Carl Cederström 1911 och 1913 startade en arméflygskola. Flygplanstillverkning startade redan 1917 på Flygkompaniets verkstäder på Malmen. Svenska Aeroplanaktiebolaget, som flyttade till Linköping 1939 och så småningom namnändrades till Saab AB, svarar idag för cirka 60 procent av den svenska krigsmaterielexporten, där flygplanet Jas-Gripen idag är en viktig del.

Samarbeten

Förutom utveckling, tillverkning och försäljning av stridsflygplanet Gripen till olika nationer har Saab också inlett ett samarbete med den amerikanska flygplanstillverkaren Boeing om att ta fram ett nytt skolflygplan. Linköping har definitivt tagit en ledande position för utveckling av flyg, både militärt och civilt. På den civila sidan har obemannade flygfarkoster utvecklade i Linköping blivit internationellt uppmärksammade och företaget CypAero AB, som utvecklar obemannade helikoptrar, så kallade UAV:er, har valt att samarbeta med företag både i Spanien, Frankrike och USA. Den svenska flygindustrin har idag många internationella kopplingar, som sätter Linköping på kartan.

Civilflyget ökar

För civilflyget har Linköping också blivit attraktivt då både holländska KLM och SAS valt att utöka sitt flygande från Linköping. Den eviga trätan om flygplatserna i Norrköping och Linköping tycks ha lugnat ner sig och positionerna är intagna. Från Norrköping går charterflyget och från Linköping det civila passagerarflyget. Båda flygplatserna har var sin viktiga roll att fylla i en region som starkt expanderar.

Fakta: Linköping är Sveriges femte största stad med ett invånarantal på 150 000. Linköping, en storstad, mitt i East Sweden Region, med en egen internationell cityflygplats bara några minuter från stadsvimlet. I Sveriges flyghuvudstad utvecklas allt från flygplan till obemannade farkoster och avancerad rymdteknik.