• Jüri Pett och Ronnie Lock på bemannings- och rekryteringsföretaget Skill arbetar för att fler ska inse att arbeten på industrier och i teknikföretag är attraktiva. Foto: Leif Larsson

Fler ska lockas till industrin

Företaget Skill arbetar med att öka kunskapen om och intresset för jobb på teknikföretag och inom industrin. Ett exempel är besök på skolor för att informera och inspirera.

— Många elever vet inte vad det innebär att arbeta inom industrin. Det är både roligare och mer omväxlande arbeten i dag än förr, påpekar Ronnie Lock, marknadschef på Skill med säte i Linköping.

Från universitetet

Skill startade på Linköpings universitet för 20 år sedan och samtidigt grundades Industrikompetens. För fyra år sedan köpte Industrikompetens Skill och i dag är det ett bolag som sysslar med bemanning och rekrytering med fokus på IT-branschen och industrin.

Ägarna är 18 industriföretag, Region Östergötland och kommunerna i Linköping, Norrköping och Motala. Omkring 200 företag i Östergötland är kunder.

— På uppdragsbasis tillsätter vi vakanser hos kundföretagen. Ägarna tar inte ut vinst utan den återinvesteras i företaget. I år avsätter fyra miljoner kronor i olika satsningar för att inspirera ungdomar att gå utbildningar och välja yrken inom industri och teknik, berättar Jüri Pett, vd på Skill.

Och det behövs. Flera trender pekar på en negativ spiral för industrisfären. Exempelvis stängs industriskolor.

— Det är färre som läser industritekniska programmen på gymnasiet än efterfrågan är på personal i företagen, upplyser Ronnie Lock. Skill gör sitt för ett trendbrott. Varje år besöker man högstadium i länet och talar väl om industrin. Man träffar omkring 2 000 högstadieelever på ett år.

– En vanlig bild hos unga är att det är smutsigt på industrier. Men det är ofta är rent och snyggt och inte så bullrigt heller. Det är mer teknik än förr och jobben är roligare, säger Ronnie Lock.

Nyttig dag

Skill är också projektledare för Industridag Östergötland och som nyligen ägde rum för tredje gången. Denna gång i Linköping. Hit inbjuds personer inom skolan som rektorer, studie- och yrkesvägledare och lärare. Även skolpolitiker och representanter för Arbetsförmedlingen deltar. Vidare är folk från ett stort antal företag på plats. Under dagen sprids kunskaper om industrin som sedan ska sippra vidare till skolelever.

— Det är svårt att mäta vilka effekter Industridagen har men det är i alla fall fler som söker teknikprogrammen numera och sökprocenten till industritekniska programmet i Östergötland är högre än i många andra län. Teknikföretagen har egna kampanjer och alla insatser har säkert viss effekt. Vi tror att om vi inget gjorde skulle det se sämre ut, fastslår Mia Hasselgren-Lundberg, ansvarig för Industridagen hos Skill.

Nationell dag

Denna regionala industridag lär återkomma, då om två år om nuvarande intervall behålls. Innan dess blir det en nationell industridag i Linköping i februari nästa år. – Det blir i en hangar hos Saab och det kommer folk från hela Sverige, omvittnar Mia Hasselgren-Lundberg. Skill har 68 anställda på kontoret, de flesta i Linköping, tolv i Norrköping och övriga i fem andra städer. Dessutom finns cirka 700 anställda som är uthyrda till kundföretag.

— Ofta tar kundföretagen över anställningen när uppdraget är slutfört. Vi gör också omkring 200 direktrekryteringar till våra kunder varje år. Skill har vuxit på senare år, omsättningen har tredubblats och antalet anställda på kontoret har ökat med 23-24 personer, berättar Ronnie Lock.

I verksamheten ingår också olika företagsnätverk som Skill administrerar. Ett av dem är ett talangnätverk för kvinnor som är redo att ta steget till att bli chefer.