Fler förmåner för landstingsanställda

Redan idag är landstinget i Östergötland en populär och väl ansedd arbetsgivare. Med hjälp av flera och nya förmåner ska man bli ännu mera attraktiv som arbetsgivare.

Medarbetarnas enkäter talar sitt tydliga språk och resultet på området attraktiv arbetsgivare visar inte minst att medarbetarna upplever en positiv utveckling med landstinget som arbetsgivare. För att ytterligare stärka landstingets attraktivitet föreslås nu att nya landstingsövergripande medarbetarförmåner identifieras och möjliggörs.

Värdefulla medarbetare

- Vi värdesätter våra medarbetare och vill gärna kunna erbjuda dem olika förmåner kopplade bland annat till bruttolöneavdrag. Vi ser det också som en viktig konkurrensfördel för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. I grunden handlar det om att säkra och attrahera framtidens personal, säger Anita Jernberger,  ordförande i landstingets ägarberedning i ett pressmeddelande.