Fler ansöker efter ny skuldsaneringslag

De nya skuldsaneringslagarna trädde i kraft i november 2016 och antalet ärenden ökade då kraftigt i slutet av året. Under förra året lämnades drygt 12 300 ansökningar om skuldsanering in till Kronofogden. Det motsvarade en ökning med 10 procent jämfört med 2015.

De nya skuldsaneringslagarna trädde i kraft den 1 november förra året. Kronofogden ser än så länge en kraftig ökning av antalet ansökningar. De lättnader som medges i den nya lagstiftningen är bland annat två betalningsfria månader per år och en betalningsförmedling som innebär att den skuldsatta betalar en summa per månad till Kronofogden som sedan sköter fördelningen till dem som ska ha betalt.

Följer utvecklingen

– Ökningen beror dels på att många väntade med sin ansökan till de nya lagarna infördes samtidigt som att lättnaderna för den som ska betala har gett effekt. Det är däremot för tidigt att säga om uppgången är långvarig eller temporär. Vi kommer att följa utvecklingen noggrant, säger Per Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden, i ett pressmeddelande

– Den nya lagen möjliggör också en ökad hänsyn till barnperspektivet genom att personer med barn kan beviljas en förkortad betalplan, säger Per-Olof Lindh.

12 300 ansökte

Under förra året kom drygt 12 300 ansökningar om skuldsanering, vilket motsvarade en ökning med 10 procent. Antalet ansökningar ökade mest i Södermanland, Norrbotten och Gävleborg. Antalet ansökningar minskade också i några län, bland annat Värmland, Gotland och Jönköping. Flest antal ansökningar kom från Stockholm – drygt 2 400 stycken. Från Skåne och Västra Götaland inkom nästan 2 000 ansökningar vardera. Under perioden november till januari 2016/2017 kom det in 5 706 ansökningar jämfört med 2 680 ansökningar under samma period 2015/2016, vilket motsvarar en ökning med 112 procent. Den kraftiga ökningen innebär att väntetiderna hos Kronofogden har blivit längre. Just nu är väntetiden cirka 11 veckor innan ett ärende börjar handläggas.

Mindre företagare söker

Den nya lagen om skuldsanering för företagare har inte fått lika stor genomslagskraft. Under perioden november till januari 2016/2017 kom 212 ansökningar in. Vid årsskiftet pågick nästan 28 000 skuldsaneringar i Sverige. Av de beslut som fattades under 2016 beviljades drygt 62 procent skuldsanering.