• Två hus blir snart tre. Foto: Anna Ek

Ett grönt aktiebolag

På bara fem år har Vreta Kluster blivit en väl känd och etablerad mötesplats för de gröna näringarna. Nu ombildas man till ett aktiebolag ägt av Sankt kors fastigheter.

Genom att nu bolagisera Vreta Kluster tas ytterligare ett tydligt steg för att stärka mötesplatsen och de gröna näringarna i och omkring Linköping.

– Detta är ett sätt att stärka klusterverksamheten. Vi vill underlätta för externa ägare och finansiärer att komma in och därmed skapa bättre förutsättningar för tillväxt. Bolagiseringen ligger dessutom helt i linje med Linköpings strategi att ha självständiga bolag som inte finansieras av offentligheten, säger Johan Kristiansson, vd Sankt Kors. Han fortsätter:

Lyckad satsning fyllde hus

– När man startar upp en verksamhet vet man inte alltid hur det kommer att bli. Vreta Kluster var ett sådant projekt som man inte riktigt visste var det skulle ta vägen men det blev verkligen lyckat och vi fyllde snabbt de två byggnader som finns just nu. Faktum är att styrelsen just tagit beslut om att vi ska uppföra ett tredje hus men ännu är det inte klart när spaden sätta i jorden, menar Johan Kristiansson vidare och tillägger att man nu måste hitta en bra mix av aktörer att fylla den nya byggnaden med.

Se långsiktigt och framåt

– Att Vreta Kluster är bra för Linköping är inte att tveka om men rent fastighetsekonomiskt kanske det inte alltid är så bra men här gäller det att titta med andra glasögon och se långsiktigt.

I och med att man nu gör ett aktiebolag av Vreta Kluster är det mycket som kommer att gå lättare så som avtalsskrivning, administration och styrning av själva verksamheten.

En grön arena

Vreta Kluster kommer fortsätta ha rollen som kompetens- och utvecklingscentrum för de gröna näringarna i regionen och vara en arena för möten, innovationsinitiativ och utvecklingsprojekt. Företagsparken består idag av ett 30-tal företag med 120 personer och det finns planer på ytterligare expansion. Helene Oscarsson, som sedan 2011 är verksamhetsledare i Vreta Kluster, blir vd för bolaget.

– Samtidigt som vi blir en tydligare aktör gentemot omvärlden med ett eget organisationsnummer som underlättar vid t ex samarbetsavtal, har vi en kraftfull och utvecklingsorienterad ägare i ryggen. Det ger oss ännu bättre förutsättningar att skapa nytta för företag och andra aktörer inom de gröna näringarna i regionen, säger Helene Oscarsson i en avslutande kommentar.

Detta är Vreta Kluster

Vreta Kluster är en företagspark, en mötesplats och en utvecklingsarena för de gröna näringarna, det vill säga, för alla de som arbetar inom jordbruk, skogsbruk, energi, mat och närliggande branscher. I företagsparken, som ligger i anslutning till naturbruksgymnasiet utanför Linköping, finns drygt 30 företag. Vreta Kluster erbjuder nätverk och kontakter inom forskning, företag och finansiering samt support för affärsutveckling och teknikutveckling. Klustret drivs av Sankt Kors Fastighets AB som bygger och utvecklar fastigheter och klustermiljöer för att skapa förutsättningar för tillväxt. Vreta Kluster basfinansieras av Region Östergötland och Linköpings Kommun.