Ett fossilfritt flyg snart verklighet

Inom FN:s organisation för civilflyg, ICAO, har man nu enats om ett globalt styrmedel för klimatutsläpp från internationellt flyg. Det är unikt att en hel sektor har enats om ett globalt klimatavtal. Systemet bygger på att utsläpp kompenseras genom att flygbolagen köper utsläppskrediter som bidrar till att minska utsläppen där det är mest effektivt.
Beslutet innebär att det internationella flygets koldioxidutsläpp, ska stabiliseras på 2020-års nivå. Redan från start deltar 65 länder i den frivilliga fasen från 2021 vilket innebär att ca 86 procent av världens flygresor täcks av systemet och från 2027 blir systemet obligatoriskt. Ett globalt och verkningsfullt styrmedel är något som vår branschorganisation Svenskt Flyg drivit länge. Nyligen meddelade miljöminister Karolina Skog, Miljöpartiet, att det vore bättre om det blev en global uppgörelse istället för en svensk skatt.  Utvecklingen mot ett klimatneutralt flyg går i första hand via fossilfria bränslen. Bränslena finns idag och går att flyga på.