Etha - ett fossilfritt samarbete

Lantmännen och Scani går nu samman för att bana väg när det gäller att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige år 2030. Tillsammans skapas ett samarbete under namnet Etha.

Bakgrunden till initiativet är det beslut som riksdagen tagit och som fastslår målet om en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige år 2030. Vi vill visa att kommersiella aktörer kan leda vägen och syftet med Etha är att skapa en systemlösning som inkluderar hela kedjan från drivmedel till faktisk transport. Det är något helt unikt i branschen, och för företag som väljer att gå med i Etha ställer man sig i framkant för omställningen till fossilfria transporter.

Förnybart

Etanol är världens största förnybara drivmedel och etanolbränslet ED95 kan minska CO2-utsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossila drivmedel. Både drivmedel och motorteknik finns tillgängligt redan idag vilket Scania och Lantmännen Agroetanol tagit fasta på när de nu samarbetar för ett konkurrenskraftigt alternativ till fossila bränslen under det gemensamma namnet Etha.

– Med vårt etanoldrivmedel Agro Cleanpower 95, kan vi minska CO2 utsläppen med upp till 90 procent. Initiativet Etha tror vi är en attraktiv möjlighet för företag och kunder som ser hållbara transporter som en del av sin kommersiella affär, säger Bengt Olof Johansson, VD på Lantmännen Agroetanol, i en kommenterade pressmeddelande.

Kunskap finnes

– Vi har en certifierad motor och kunskapen som kan reducera utsläppen redan idag. I praktiken kan Scania tillhandahålla fordon för alla typer av alternativa bränslen. Etanol (ED95) är ett av de bästa både vad det gäller tillgång och miljöpåverkan, säger Robert Sobocki, VD på Scania-Bilar Sverige, i samma pressmeddelande.  Samarbetet innebär att kunden erbjuds ett komplett system med fordon, drivmedel och infrastruktur vilket gör det enkelt för kunden att reducera sin klimatpåverkan markant.