Estate Concierge AB

Den första januari 2017 startade Estate Concierge AB i Linköping. Estate Concierge Linköping AB kommer att drivas av Niklas Merits som har lång erfarenhet inom bygg- och fastighetssektorn och har verkat i Linköping i mer än 20 år.