• Kristina Zetterström, Elisabeth Nilsson, Eva Andersson och Mats Johansson. Foto: Emma Garzon

Enklare samverkan för regional utveckling

Nu ska det bli ordning och reda kring de regionala utvecklingsfrågorna. Region Östergötland och Länsstyrelsen har jobbat fram en avsiktsförklaring som slår fast vem som ansvarar för vad.

Region Östergötland bildades den första januari i år. I samband med det fick den nya organisationen även ansvar för regionala utvecklingsfrågor, vilket innebar att regeringen flyttade ansvaret för en del frågor från Länsstyrelsen till Region Östergötland.

Gott samarbete gynnar tillväxten

För att förtydliga vem som ansvarar för vad gjordes en avsiktsförklaring som undertecknades av Landshövding Elisabeth Nilsson, regionstyrelsens ordförande Mats Johansson, regionfullmäktiges ordförande Eva Andersson och länsråd Kristina Zetterström.

– Med avsiktsförklaringen får vi ordning och reda i vad länsstyrelsen och Region Östergötland kommer att arbeta med. Jag ser redan fram emot ett gott samarbete med länsstyrelsen, tillägger Mats Johansson.

– Det är oerhört viktigt att vi har ett gott samarbete för det gynnar tillväxten, sysselsättningen och gör det enklare för våra medborgare och verksamheter i Östergötland, tillägger Elisabeth Nilsson.

Undviker otydliga roller

I avsiktsförklaringen står det att Region Östergötland företräder länets invånare, medan Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet. Tillsammans med dokumentet finns en sammanställning med flera samverkansområden, där det konkret beskrivs vad respektive organisation ansvarar för och vad som är gemensamt ansvar. Integration, jämställdhet, landsbygdsutveckling, folkhälsa, kultur och IT är några av samverkansområdena.

– Det här är ett tydligt startskott på vårt fortsatta samarbete. På det här viset undviker vi även dubbelarbete och att våra roller blir otydliga, säger Eva Andersson.