• Sebastian Schlette och Pontus Köhler tog hem ett av priserna i tävlingen ”Young Talent” med detta ur. Foto: Urmakarskolan

En skola i tiden

Claes Beck – Friis är rektor på anrika Urmakarskolan i Motala. En skola med riksintag och där hundra procent av de som påbörjar en utbildning får arbete och försörjning. Nyligen gjorde sig två förstaårselever kända internationellt efter att ha överraskat rejält i en internationell tävling.

Det är en både stolt och inspirerad rektor som berättar om de båda eleverna Sebastian Schlette och Pontus Köhler, som bägge bara gått på skolan några månader när de vinner den internationella tävlingen ”Young Talent” för urmakarestudenter. Tävlingen arrangeras av AHCI, Académie Horlogère des Créateurs Indèpendants, och den schweiziska urtillverkaren F.P. Journe och Motalatalangernas vinnande bidrag är en egentillverkad tourbillonmodell, ett slags avancerat urverk, som de konstruerat med nollbudget utifrån skrotmaterial och egentillverkade detaljer efter skoltid under sex veckor.

Alla får jobb

– Det här är verkligen jätteroligt för både skolan, de som tävlat och även mig som rektor, fortsätter Claes Beck – Friis som vidare berättar att om man börja studera på Urmakarskolan har man, i princip, ett jobb inom branschen här i Sverige eller utomlands. Söktrycket är stort på skolan och varje plats är besatt. Till största delen, drygt 75 procent, är det män som studerar till urmakare men kvinnorna kommer starkt. Urmakarskolan har gamla anor och går tillbaka till 1940 – talets Borensberg då den  första urmakarskolan i staden startades av Sveriges Urmakareförbund. Det blev en privat yrkesskola enligt dåtidens modell. Redan året före hade urmakaren Sven Sandström anställts som rektor för den blivande skolan. Han var då yrkeslärare på den ännu existerande urmakareutbildningen i Stockholm. Han ställde krav om att skolan skulle placeras i det lilla samhälle i Östergötland där han var född och uppvuxen i. Efter lite tumult bestämde Urmakareförbundet att så fick det bli. Skolan huserade i den byggnad vid Göta Kanal som idag är turistbyrå.

Skolan flyttades 1948 till den byggnad som mest förknippas med urmakareutbildningen, den gamla folkskolebyggnaden på sluttningen ned mot Motala Ström. Där inrymdes hela urmakarskolan med kansli och lektionssalar fram till 1983. 1956  utökades till att omfatta också optikerutbildning som inrymdes i den s.k. ”Synvillan”. Där ordnades också optiklärarebostad. Under åren framöver benämndes skolan ”Sveriges Urmakareförbunds Skolor” eftersom de bägge yrkena oftast hängde ihop, det var urmakarna som även var optiker på den tiden.

Gesällbrev

År 1999 återgår Urmakarskolan till privat regi men denna gång som ett eget bolag och i ett AB. Optikerutbildningen flyttas till Stockholm. Urmakareutbildningen betraktas nu som värdefull ur nationell synpunkt och får därför statsfinansiering. Utbildningen kan leda fram till Gesällbrev. Efter minst sex aktiva år i yrket kan man ansöka om Mästarbrev. Två år senare anslöt man sig till WOSTEP och fick en internationell kvalitetssäkring. Urbranschen köpte Urmakarförbundets andel i skolan under 2012 och den nuvarande ägarstrukturen skapades. Man ändrade då även namnet till IHU Urmakarskolan. IHU står för Institutet för Högre Urmakeriutbildning i norden. 2013 flyttade man till nya lokaler i Motala.