• Nu kommer Vätterrundan bli ännu säkrare då hela fem mil blir bilfri. Foto: Micke Fransson
  • Drygt 30 000 cyklar Vätterrundan 2014. Foto: Micke Fransson
  • Morgon vid Vättern. Vackert men säkert lite kylig innan solen gått helt upp. Foto: Micke Fransson

En säkrare runda

Vätternrundans ständiga arbete för att göra det 30 mil långa cykelloppet både säkrare och bättre har fått fått sin ansökan om mindre biltrafik på några av sträckorna beviljade av Länsstyrelsen även i år.

Med lite drygt 30 000 cyklister som trampar Vättern runt helgen innan midsommar så ställs höga krav på säkerheten för alla inblandade därav den inskickade ansökan om gles biltrafik på flera av sträckorna som cyklas. 2013 var det 30 kilometer där biltrafik var förbjuden men i år är dessa utvidgade till 80 kilometer. På östra sidan av Vättern var ifjol sträckan mellan Ödeshög och Gränna bilgles och i år utökar man med sträckan mellan Motala och Ödeshög vilket medför att hela vägen från starten i Motala ner till Gränna blir bilgles. På västra sidan är det avtagsvägen från väg 195 vid Norra Fågelås som berörs. Totalt blir alltså drygt 80 av de 300 kilometerna bilglesa, det vill säga knappt 27 procent av sträckan.

En helt bilfri runda i framtiden

– Vi arbetar ihärdigt och målmedvetet tillsammans med Trafikverket kring detta och förra årets tre mil var en stor framgång. Att vi på ett år kan utöka de bilglesa milen med ytterligare cirka fem mil är en mycket positiv utveckling, säger Vätternrundans VD, Eva-Lena Frick i ett pressmeddelande . Hon menar vidare att man arbetar vidare med ytterligare utveckling för att nå det långsiktiga målet på 100 procent bilfritt. Målet för jubileumsåret 2015 är att uppnå 50 procent bilglest. Bilglest är lika med motorfordonstrafik förbjuden. Med undantag av till exempel service-, utrycknings- och boendetrafik.