En modern anläggning

Nyligen var  energiminister Ibrahim Baylan i Mjölby och invigde där ett nytt kraftvärmeverk. Det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket är MSE:s största satsning någonsin och en viktig insats för en hållbar energiförsörjning i kommunen. – Vi tar vara på skogsflis från närområdet och producerar fjärrvärme till våra kunder och förnybar el ut på elnätet. Det här är en viktig satsning både för Mjölby och miljön, säger Lena Svensk, vd på Mjölby – Svartådalen Energi AB, i ett pressmeddelande. Kraftverket började byggas i januari 2014 och det eldas med biobränsle, i första hand, skogsflis, som sedan blir förnybar el och fjärrvärme. Man kan värma upp drygt 5 000 villor med den energi som produceras i det nya kraftvärmeverket.