• Fyrudden är en plats som Lars gärna besöker. Foto: Tommy Pettersson
  • Första majaffischering pågår. Foto: Tommy Pettersson
  • Deponin bearbetas nu för att avfallet ska bli hanterbart. Foto: Tommy Pettersson
  • Framtiden för Gryts skola är i stöpsleven. Foto: Tommy Pettersson
  • Motorcykeln är en favorit. Foto: Tommy Pettersson

En gång Gusum - alltid Valdemarsvik

Gusum, Grännäs, Gryt och Fyrudden lugnet har lägrat sig när vi åker runt i Valdemarsvik en söndag strax före maj. Det verkar vara lugnet före stormen och ortsbefolkningen förbereder sig för den sedvanliga inflyttningen av turister och fritidsboende.

Men Valdemarsvik är inte enbart en turistort med stor lyskraft utan det finns så mycket mer som den lilla kommunen kan erbjuda. Det var här som Nils Liedholm föddes och tiltbringade sina första år på fotbollsplanen upp vid Grännäs.

Valdemarsvik har också ostkustens enda fjord, bara det är värt en egen artikel. Kommunalrådet Lars Beckman är kunnig ciceron på färden genom trakten och han föreslog en gång att man skulle byta namn till Valdemarsfjorden. Det slog inte så väl ut den gången.

Vision 2025

Lars Beckman är född och uppvuxen i Gusum sedan drygt femtio år tillbaka men nu för tiden bor han i Valdemarsvik centrum bredvid torget. Han berättar om det som sker just nu och då inte enbart om de stora miljösaneringarna i Valdemarsviken och i Gusum.

– Vi har en översiktsplan på gång och fördjupade detaljplaner i  Gusum och i Valdemarsviks centrum. Vi frigör också en hel del tomter som kommer att bli attraktiva för boendet. 2017 börjar ”Förbifart Söderköping” byggas eftersom den insatsen på E 22:an fanns med i transportplanen och det påverkar oss på ett positivt sätt. Det känns som om vi har vänt utvecklingen och det spirar en viss optimism, säger Beckman vidare.

– Saneringen av Valdemarsvik är ju ett av de största miljöprojekten i Sverige som genomförts och det har tagit en hel del kraft men också givit oss lärdomar och erfarenheter som vi tar med oss. Projektet omsluter 308 miljoner och 15 av dem är kommunala medel resten är statliga pengar. 15 miljoner kronor är mycket för en liten kommun som har en befolkning på 7600 innevånare och miljösaneringen i Gusum var också ett stort åtagande. Men det finns en intäktssida också.

Valdemarsvik 2025

Kommunen arbetar just nu med en vision som växer fram tillsammans med stora delar av ortsbefolkningen. Medborgare, föreningar, företag har deltagit i arbetet.  Slutprodukten ska sedan beslutas i kommunfullmäktige.

– Alla politiska partier står bakom visionen vilket är en styrka för kommunen. Visionen kommer inte att stanna vid drömmar utan den kommer att påverka och vägleda i alla sektorer i budgetarbetet. Kommunen ska ha  tydligt miljöfokus och vara en plats för boende och stora naturupplevelser., menar Beckman.

Visionens sex så kallade delbilder är politiska inriktningsmål och ett av målen är kaxigt: Östersjöns ledande miljökommun.

 

FAKTA OM: Lars Beckman.

Ålder: Vid livets middagshöjd.

Familj: Gift med Gunilla. En vuxen utflugen son.

Intressen utöver politiken: Motorcykeln och katterna Elvis, Hamlet, Eskil, Oskar och Sixten.