• Robotar kommer bli vanligare även på mindre företag, tror Marie Jonsson, som forskat i ämnet. Den här roboten finns på Frödinge mejeri och underlättar förpackningsarbetet. Foto: Jimmy Karlsson

En andra våg robotar kan nå småföretagen

Robotar är en självklarhet i alla större tillverkningsindustrier, men i små företag är de fortfarande ovanliga. – Jag tror att det kommer att ändra sig inom fem till tio år, säger Marie Jonsson, teknisk doktor i industriell produktion.

Sedan 1970-talet har robotar blivit allt vanligare i storföretag och har genom åren besparat människor enformiga och farliga arbetsuppgifter. Nu är det kanske dags för små- och medelstora att dra nytta av robottekniken.

– Man kan säga att vi står inför en andra fas av robotutecklingen, säger Marie Jonsson, som presenterade sin avhandling i produktionsteknik våras.

Krävt stora volymer

Att småföretag inte använder robotar i samma utsträckning har flera anledningar menar Marie Jonsson.

– Företagen har lägre tillverkningsvolymer, i stället för tusentals enheter kanske man producerar så få som tio.

En lägre volym innebär att roboten helt enkelt inte lönar sig.

– Sedan har småföretag ofta inte råd att ha expertisen som krävs för att programmera om roboten och avhjälpa eventuella fel, säger Marie Jonsson.

Smutsigt arbete

Marie Jonssons avhandling tar bland annat upp hur robotar kan användas för att rensa gjutgods. Inget gjutgods är det andra likt och robotar, som har problem att anpassa sig till förändring, har då svårt att utföra arbetet.

– Forskningen visade att robotar med rätt sensorer och teknik kan hantera gjutgodsrensning. Det är ett tungt, smutsigt och slitigt arbete som med fördel kan lämnas över till en robot, säger hon.

Industrirobotarna har de senaste åren blivit snabbare, lättare och mer flexibla. Något som öppnar för att en robot ska passa även för små- och medelstora företag.

– Utvecklingen går mot att vem som helst ska kunna programmera en robot. Redan nu finns teknik som gör att du, genom att dra robotarmen för hand, kan visa vad den ska göra, säger Marie Jonsson.