Elever bygger sin egna skola

NCC och ett antal Finspångselever på Curt Nicolin tar ett nytt grepp och  bygger nu sitt nya gymnasium för 127 miljoner kronor. Höstterminen 2014 öppnar skolan på cirka 8 500 kvadratmeter i fyra våningar.

Skolan ska ha plats för upp till 600 gymnasieelever främst inom teknikinriktade program, men även ett nytt vård- och omsorgsprogram.

Bibliotek och skola

Skolan byggs i närheten av Finspångs nya kommunbibliotek där möten och upplevelser för kommuninvånarna ska bli vägledande för bibliotekets utformning.

Friskolan Curt Nicolingymnasiet och Finspångs kommunala gymnasium samordnas och flyttar in i en gemensam byggnad. Det är NCC som uppför skolan erbjuder några av eleverna att delta i byggarbetet som en del av sin praktik.

– NCC erbjuder några elever från lämpliga teknikprogram att göra en del av sin praktik på bygget. Det känns roligt, jag minns själv min praktiktid som värdefull. Förhoppningsvis kommer man som elev också känna en stolthet att gå i en skola som tidigare elever medverkat till, säger affärschef Fredrik Leeo, NCC Construction, region Syd.

Gemensamt ägande

Curt Nicolingymnasiet ägs gemensamt av kommunen och IUC Öst, Industriellt utvecklingscentrum Östergötland som regionens näringsliv står bakom, bland andra Siemens, SAPA, Mo Gård och Saab Aerostructures.

– Gymnasiet blir stadens flaggskepp med en central plats nära tågstationen. Vi satsar på att utveckla Finspång för att få fler att studera, jobba och bo här, säger Hans Lindberg, utvecklingschef, Finspångs kommun.

Byggnaden rymmer också en experimentverkstad, inspirerad av Tom Tits för att väcka barns intresse för teknik. Kommunen planerar även för att skolans verksamheter ska bli mer tillgängliga för allmänheten. Hur det bäst sker kommer man att ha en dialog med Finspångarna om.

Patrik Ekström