• Ett nytt stort logistikområde ska byggas precis vid E4:an. Magnus Oscarsson hoppas på många nya företag till kommunen. Foto: Patrik Ekström
  • Framåt! Kommunalrådet Magnus Oscarsson pekar ut färdrikningen. Foto: Patrik Ekström
  • Magnus Oscarsson är stolt över vad man har gjort så här långt i kommunen och vad man kommer att genomföra framgent. Foto: Patrik Ekström

Eldsjälen i Ödeshög

Kristdemokraten Magnus Oscarsson är den enda heltidsanställda politikern i Ödeshög. När man beskriver engagerade människor brukar de ibland få epitetet ”eldsjäl” eller att de brinner för sin sak. Ofta känns detta som överdrifter men inget tillnamn kan vara mer rätt när det handlar om Magnus Oscarsson.

Han är helt enkelt ett med sitt Ödeshög och efter sju år på sin post är han en välkänd och omtyckt politiker med närhet till kommuninvånarna. Det märker undertecknad direkt då vi följer med kommunalrådet på en rundtur i tätorten.

Minus blev plus

– 2007 hade vi ett minus i kommunbudgeten på två miljoner och då var det svarta rubriker i media kan du tro, säger Magnus Oscarsson och berättar att det var en tid av tuffa beslut, skattehöjningar och andra åtgärder där man gick lös inte bara med osthyveln utan tog till ganska omfattande åtgärder.

– Det är klart att det inte är roligt att stänga ner byskolor. Det var dock nödvändigt för få ekonomin i balans. Efter ett tag har vi fått förståelse för våra åtgärder men innan dess var det en del tuffa och stormiga möten. Numera är ekonomin god och 2012 gick man plus med elva miljoner och det händer mycket på orten som hade 5 284 invånare när den senaste befolkningsstatistiken publicerades 2010. I slutet av 60-talet var den siffran 6 800 personer och nu satsar man på att bli flera.

Vill bli flera

– Vårt mål är att bli 5 500 innevånare inom tio år och den målsättningen är ytterst blygsam men även nåbar, menar Oscarsson medan han handhälsar på några damer som sitter vid fiket utanför kommunhuset och språkar, alltmedan torghandeln pågår mitt framför oss. Det finns planer på att bygga om torget men om dessa och del andra byggprojekt får byggchefen Emil Wissman berätta mera.

– Jag resonerar så här, att om inte företagen mår bra så mår inte kommunen heller bra, säger Oscarsson när vi har satt oss i bilen och han visar runt bland tätortens olika företag. Det kan tros och tyckas att det inte händer mycket i Ödeshög men inget kan vara mera fel.

– Senast nu på förmiddagen innan ni kom så visade jag en intresserad företagare just den här platsen

– Just nu anlägger vi industri- och företagsmark precis vid E4:an vilken kommer att erbjudas till olika företag som vill etablera sig här i Ödeshög, säger Oscarsson och hoppar ur bilen för att ta oss med på en tur över den drygt fyra hektar stora och förhoppningsvis attraktiva marken. Här har kommunen köpt upp mark av en utomstående markägare, anlagt vägar och satt upp gatubelysning.

Investera för framtiden

– Visst var det en avsevärd investering att köpa mark och bygga på den. Men, vi måste någon gång gå från ord till handling och visa att vi är en kommun där det inte bara pratas utan att det är en hel del verkstad också, avslutar Magnus Oscarsson, kommunalråd i Ödeshögs kommun.